KVEITESUKSESS: "Marie Emilie" har alene fisket ti prosent av total norsk kveitefangst. Dette er et eldre av bilde av ex."Ero" som nå er "Marie Emilie".

16-metring har utrolig suksess med kveiteline

Det er frem til 18. mai 422 tonn kveite. Selv om mange fartøy har gode fangster, har ett fartøy alene fisket over ti prosent av kveitefangsten. De tre fartøyene som har fisket mest har til sammen fisket rett under 85 tonn. Det er hele 20 prosent av all kveite fisket i perioden.

Publisert Sist oppdatert

På topp finner vi 16-metringen «Marie Emilie» som har fisket hele 46 047 kilo. Båten er i utgangspunktet rigget som tråler, men startet året med å fiske med kveiteline utenfor Finnmark. Fisket ble avsluttet 19. januar. Men i 3. april var «Marie Emilie» igjen på plass utenfor Finnmark, og fisker der når dette skrives.

Siste fangst tatt med i oversikten er fra 14. mai. Den var på 4630 kilo kveite. Det alene er mer enn mange av båtene som er blant de førti som har levert mest, har fisket totalt i år.

Sørlending bak kveitesuksessen

«Marie Emilie» eies av Nye Leithe AS I Lindesnes i Agder. Dette selskapet eies av Daniel Arvid Fjeldskår. Med fartøyet som er registrert som hjemmehørende i Hå kommune i Rogaland, har han hatt en suksess i kveitefisket som har blitt gjenstand for mye snakk i fiskekretser.

PÅ TREDJE PLASS: "Morild" har fisket over ti tonn kveite og er tredje beste båt.

På andre plass er snurrevadbåten «Saga Inez» med 28 452 kilo. «Saga Inez» eies av Fred Birger Mikkelsborg AS, og hjemmehavn er Ørnes i Meløy i Nordland. Deretter føler autolinebåten «Morild» som har en lengde på 14,96 meter. Fartøyet som er hjemmehørende i Alta har fisket 10 309 tonn. «Morild» er en av fem båter med lengde under 11 meter blant de 40 fartøyene som har fisket mest kveite

Mange mindre båter fisker godt

NEST BEST: Hele 28,5 tonn kveite har "Saga Inez" tatt på line i år.

Oversikten over de førti fiskefartøyene som har fisket mest kveite, viser at det ikke er størrelsen det her kommer an på. 10 av fartøyene er store bunntrålere som i de fleste tilfeller har fått kveite som bifangst når de har trålet etter torsk og annen hvitfisk.

Det minste fartøyet er sjarken 9,45 meter lange «Nytind». Sjarken som hører hjemme i Bodø har fisket 3014 kilo kveite på line.

Blant de førti dyktigste kveitebåtene er det åtte som fisker med autoline og ti som oppgir «line» som redskap, hvilket i de fleste tilfeller er kveiteline. Det er ti som fisker med bunntrål, ti med garn og to som oppgir både line og garn.