INTERNASJONAL STANDARD: Standarden er rettet mot fiskere, fiskebåtredere, leverandørnæring, utstyrsprodusenter, frivillige organisasjoner, myndigheter og mottaksapparat for avfall på land, opplyser Norsk Standard i pressemeldingen. Bilde for illustrasjon.

Lanserer ny standard for håndtering av avfall på fiskefartøy

Hvordan bør fiskefartøy håndtere avfall for å redusere forsøpling av havet? Den internasjonale standarden ISO 5020 skal forebygge marin forsøpling og annen forurensning.

Publisert Sist oppdatert

I samarbeid med Norges Fiskarlag og Handelens Miljøfond inviterer Standard Norge til lansering av standarden fredag 24. mars.

Mange kilder til forsøplingen

Forsøpling av hav og ferskvann truer mulighetene til framtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser.

– Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter og næringsliv har et ansvar for å snu utviklingen nasjonalt og globalt, skriver Standard Norge i en pressemelding.

– Målet med denne standarden er å redusere forsøpling fra fiskerinæringen. Dette innebærer blant annet redusert makro- og mikroplast i vann og reduksjon av forsøpling av strandsonen. I tillegg vil standarden være et viktig bidrag for å unngå spøkelsesfiske. Tanken er at systemet det legges opp til, skal fungere sømløst sammen med dem som tar imot avfall på land. Standarden støtter opp om arbeid knyttet til sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og ressursøkonomisering.

Rettes mot alle ledd i næringen

Standarden er rettet mot fiskere, fiskebåtredere, leverandørnæring, utstyrsprodusenter, frivillige organisasjoner, myndigheter og mottaksapparat for avfall på land.

Initiativet til standardiseringsprosjektet kom fra Norge, og en rekke norske fagfolk har deltatt i arbeidet. Arbeidsgruppen som utarbeidet standarden, ledes av Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlaget. Standariseringsprosjektet har vært finansiert av Handelens Miljøfond, Norges Fiskarlag, Fiskernes Agnforsyning og Norsk Villfisk.

Presenteres fredag 24. mars

Nå skal altså standarden formelt presenteres.

– Fredag 24. mars inviterer Norges Fiskarlag, Handelens Miljøfond og Standard Norge til frokostmøte hvor vi lanserer standarden. Da får du høre fra statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet, Cecilie Lind i Handelens Miljøfond, komitéleder Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag og Jacob Mehus og Knut Jonassen i Standard Norge.