Miljø

ISO-STANDARD: Jan Henrik Sandberg (t.v.) sammen med Hilde Sofie Berg fra Fiskeridirektoratet, leder Kåre Heggebø og Knut Jonassen fra Standard Norge.

ISO-standard for avfallshåndtering på fiskefartøy

Norges Fiskarlag har fått utviklet en egen ISO-standard for håndtering av avfall på fiskefartøy.

Publisert Sist oppdatert

Standarden ble lansert under fiskerimessa i Trondheim sist uke.

Bidra til å redusere forsøplingen

Arbeidet er finansiert av Fiskarlaget, Norsk Villfisk, Handelens miljøfond og Fiskernes Agnforsyning, og er utarbeidet i samarbeid med forvaltningen, avfalls- og miljøorganisasjoner og Standard Norge.

– Ambisjonene er at en standard for avfallshåndtering skal bidra til at marin forsøpling reduseres i fiskerinæringen nasjonalt og globalt, skriver Fiskarlaget på sin nettside.

– Standarden vil bidra til å redusere makro- og mikroplast i vann, forsøpling av strender og kystnære områder og spøkelsesfiske, står det videre.

Forankret i strategien

Viktige målgrupper for standarden er aktører innenfor fiskeflåten, utstyrsprodusenter, tjenesteleverandører til næringen og mottaksapparat for avfall.

Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag har hatt fagansvar for arbeid med standarden. Han sier arbeidet er forankret i Fiskarlagets strategi mot marin forsøpling, som slår fast at de skal bidra til at marin forsøpling fra næringen skal minimeres, alt plast skal tilbake på land, alle tapte fiskeredskaper skal meldes og at de må bidra ut over juridiske krav og forventninger.

Les hele saken på Fiskarlagets nettside her.