REKORD: «Christian I Grotinum» landet over 3 500 tonn kolmule for noen uker siden. Det var største kvantum landet i Norge av pelagisk fisk. Ellers er det langt mellom rekordene oppover, både for tobis, makrell og silda.

Fortsatt helsvart på tobisen: Slik går det med makrellen og nordsjøsilda

– Fiskerne melder fortsatt om lave sjøtemperaturer og sommeren har så langt vært fraværende i Nordsjøen, opplyser Sildesalgslaget.

Publisert Sist oppdatert

– Det er fortsatt labert tobisfiske, og flere er i gang med nordsjøsilda, melder laget på sine nettsider.

Lave sjøtemperaturer kan være årsak

Som meldt i Kystmagasinet i forrige uke, er kun ti prosent av totalkvoten på 60 000 tonn tobis tatt så langt i år. Den siste ukes fiskeri har ikke forandret noe særlig på det.

– Det ble igjen en tobisuke med labert fiskeri, og totalt har vi 6.800 tonn i journalen. Dette kvantum er fisket av 20 forskjellige båter med fangster fra bare noen få tonn til 1.250 t som største fangst.

Fisket har foregått på kjente tobisbanker i området vest av Vestbanken.

– Fiskerne melder fortsatt om lave sjøtemperaturer og sommeren har så langt vært fraværende i Nordsjøen.

Kun en måned igjena

Det endelige kvoterådet kom i uken som var. Der valgte forskerne å opprettholdt tobiskvoten på 60 000 tonn.

– Av årets kvote er det nå fisket 12 800 tonn, og det er vel en måned igjen av perioden det kan fiskes. Så vi krysser fingre for at fisket kan ta seg opp i siste del av sesongen.

Silda er mager og fåtallig

Heller ikke sildefisket er det noe sving over. De få sildefangstene som er tatt, er også av svært mager sild.

– Noen få båter kastet loss etter 17. mai for sildefiske i Nordsjøen og fra fem båter har vi i helgen fått innmeldt 1 350 tonn. Disse fangster er både omsatt til konsum og mel eller olje.

Fangstene er tatt i området sør av Patch-banken og videre sørover til nord av Lingbanken, dette blir rett vest av Bømlo til Haugesund. Størrelsen på silda varierer fra 128-141 gram på gjennomsnitt.

– Tydelig lavt mattilfang

Dette er litt liten sild for ideell produksjon til konsum.

– Det er tydelig at mattilfanget i Nordsjøen har vært lavt i vinter/vår da fettinnholdet i silda har vært veldig lavt. De første fangstene viste nivå langt ned på tretallet, mens de siste analyser nå viser rundt 10 % fett. Det positive på de siste fangstene er at silda har mye åte i både mage og tarm. Og vi håper derfor at fettinnholdet vil stige raskt de neste par uker.

I kommende uke vil flere båter sette kursen mot nordsjøsilda. Siden silda enda er mager så vil nok de fleste båtene drøye til juni før de starter fiske.

Makrellen trenger åte

Også makrellen venter på sola og sommeren, ser det ut til.

– Det er ikke den store susen i makrellfiske på kysten. For de minste båtene så har vi kun 30 tonn innmeldt. Mesteparten er tatt i Bømlo kommune, i tillegg er noen fangster tatt i Rogaland og Vestland fylke. Det trengs sol og sommer på kysten slik at makrellen finner åte for å samle fisken., skriver laget.

Kolmule på Kanten

Ukens kolmulekvantum viser et kvantum på 6 000 tonn.

– Dette fordeler seg med 5 400 tonn fra tre færøyske båter som har fisket kolmule i egen sone.

I tillegg har tre norske båter bidratt med de resterende 600 tonn.

– Dette er fisket på «Kanten»., der de og har fisket 80 tonn strømsild og 40 tonn øyepål.