PRISFALL: Håving av sild fra sildesteng. Prisen på sild til eksport falt som en stein i oktober, viser statistikk fra Norges Sjømatråd.

Dramatisk priskrakk på silda i oktober - ned 45 prosent: sen fangststart får skylda

Eksportprisene på sildelapper av NVG-sild, sildemel og -olje, noterer seg derimot for en rekordartet økning.

Publisert Sist oppdatert

Fangstsesongen for norsk vårgytende sild (NVG) kom i gang to uker senere i år sammenlignet med i fjor.

– Det påvirket eksporten i oktober. Eksportprisene på sild er fortsatt på et høyt nivå, men i oktober falt prisene på hel fryst NVG-sild og nordsjøsild, opplyser Sjømatrådet.

  • Norge eksporterte 26 651 tonn sild til en verdi av 398 millioner kroner i oktober.
  • Verdien falt med 326 millioner kroner, eller 45 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
  • Volumet falt med 52 prosent.
  • Tyskland, Polen og Litauen var de største markedene for sild i oktober.

Redusert eksport til Egypt og Øst-Europa

– I helsildmarkedet er det redusert eksport til Egypt og Øst-Europa. Spesielt er det en kraftig nedgang i det som var det største markedet for norsk sild i fjor, Egypt. Utfordringer med tilgang til valuta samt at det ble kjøpt store volum i første halvår, har gjort at eksporten til Egypt nærmest har stoppet opp de siste månedene, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Prisene på filetprodukter øker fortsatt for de fleste produkter og ligger på rekordnivåer.

God etterspørsel i Tyskland

– Sildelapper av NVG-sild oppnådde i oktober en snittpris på 17,73 kroner per kilo, noe som er ny rekord. Det er god etterspørsel etter filet og sildelapper av god kvalitet, blant annet i det viktige tyske markedet, sier Jan Eirik Johnsen.

Prisene til fiskemel og -olje er på rekordnivå, og det ble i snitt betalt 6,80 kroner per kilo NVG-sild i oktober, en økning fra 3,90 kroner i samme måned i fjor. Store landinger av sild og en del makrell på enkeltdager har gitt kapasitetsutfordringer på mottak til konsum. Dette har også bidratt til rekordleveranser (28 600 tonn) av NVG-sild til mel og olje i oktober.