FORHANDLINGER: Etter mye styr er endelig årets makrellkvoter klare.
FORHANDLINGER: Etter mye styr er endelig årets makrellkvoter klare.

Makrellkvotene for inneværende år endelig klare: – Deler ut alt med en gang

Etter gjentatte forhandlingsrunder uten enighet blant kyststatene valgte Nærings- og fiskeridepartementet å øke den nasjonale makrellkvoten for 2022.

Publisert Sist oppdatert

Etter ulike bytter og avsetninger blir den disponible kvoten i 2022 på 281 171 tonn.

Deler ut alt med en gang

Det skriver departementet.

– Situasjonen med en egen nasjonal kvotefastsettelse er den samme for 2021, og næringen taklet det på utmerket vis. I år har vi imidlertid valgt å dele ut all kvoten med en gang. Vi baserer våre andelskrav på vitenskapelige sonetilhørighetsanalyser, og det er viktig å allerede nå fastsette reguleringen slik at næringen tidlig kan planlegge fisket, sier statssekretær Kristina Hansen.

Overreguleringen økes

Den forhøyede kvoten fordeles i henhold til de etablerte kvotefordelingsnøklene, og restkvoter fordeles til de respektive fartøygrupper. I lukket kystgruppe økes overreguleringen fra 90 prosent til 120 prosent.

– Den nye ordningen med kvotesamarbeid for kystgruppen på makrell vil antagelig få liten betydning for kvoteutnyttelsen for de minste fartøyene, så overreguleringen økes for å bidra til at alle grupper får tatt opp sine kvoter, sier Hansen.
Det er Sildesalgslaget som melder dette på sine nettsider.