I FULL GANG: – Fem fartøy var på feltet ved åpningen. Vi forventer de første innmeldingene i løpet av mandagen, skriver laget

Tobisfisket i gang i et nydelig vær

Det er færre fartøy i kolmulefisket, men i forrige uke ble det allikevel meldt inn 20 000 tonn. For tobisen meldes det om gode fangster i løpet av de to første dagene av fisket.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Sildesalgslaget i sin ukesrapport.

Ennå godt på kolmula

Ennå er det ikke helt slutt for kolmula heller.

– 12 fartøy pluss et færøysk fartøy meldte inn 20 300 tonn kolmule i uken som gikk, opp fra 11 500 tonn i påskeuken. Størsteparten av kvantumet, rundt 14 5000 tonn er tatt i Færøysonen, mens 5 500 tonn er tatt i EU-sonene og 350 tonn i norsk sone av industriflåten, skriver Sildesalgslaget.

Det gjenstår nå rundt 57 000 tonn av kvoten på 379 000 tonn.

– Mesteparten av dette er kvoter til pelagisk og Nordsjøtrål, men ti fartøy i ringnotgruppen har også kvoter igjen. Det ligger nå tre fartøy i Færøy-sonene med et par til på vei over.

Noe øyepål

To fartøy har tatt til sammen 350 tonn øyepål, i tillegg har vi hatt 18 tonn med hestmakrell, 12 tonn med makrell og 79 tonn med strømsild fra flåten på kantfisket. For konsum var det en fangst av hestmakrell nord for Stadt.

Flokker seg til tobisen

Det fisket som alle nå venter spent på, er jakten på tobisen. Som tidligere omtalt i Kystmagasinet, startet det fisket på lørdag.

– Fem fartøy var på feltet ved åpningen. Per nå er syv nye fartøy kommer til og det meldes om godt fiske. Vi forventer de første innmeldingene i løpet av mandagen, skriver laget.

Årets kvote er foreløpig satt til 60 000 tonn, det samme som i fjor.

– Toktet nå i april vil vise om det blir en økning, i fjor kom den 15. mai og var på 35 000 tonn ekstra. Også flåten nyter fint vær i området meldes det.