KUN ET RÅD: Som vanlig gir HI et foreløpig og forsiktig kvoteråd for tobis etter skrapetoktet – før fiskeriet starter.

Tobisbestanden kraftig ned - dette er kvoterådet for 2023:

– Siste skrapetokt tyder på at mengden tobis som klekte i 2022 er under middels. 2020-årsklassen var god, mens 21 var svak, opplyser Havforskningsinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Forskerne mener at bestanden av havsil (tobis) er god på sandbankene sør i Nordsjøen – norsk sone. Men den har likevel sunket betraktelig siden toppåret 2020.

Fortsatt dårlig nordover

På de mer nordligere tobisbankene (område 4 - se kart) er bestanden for lav til å fiske på.

På «ensomme» Vikingbanken aller lengst nord (område 5), er det målt rekordlite tobis. Der har vært kritisk de siste 20 årene.

For å beskytte gytebestandene på disse nordlige områdene, er forskernes råd å bare åpne for tobisfiske i forvaltningsområdene 1-3 i 2023.

De gamle er fortsatt eldst

På det årlige skraptetoktet i desember bruker forskerne bunnskrape etter yngel i sanden. Det gir et tidlig, men noe usikkert signal på hvordan rekrutteringen har vært.

Siste skrapetokt tyder på at mengden tobis som klekte i 2022 er under middels. 2020-årsklassen var god, mens 21 var svak.

– Men med et forsiktig fisketrykk ser vi at fisken rekker å bli gammel. Den kan ha stor betydning for fiskeriet i flere år, forteller bestandsansvarlig forsker Espen Johnsen.

– Superårsklassene fra 2016 og 2019 har dominert fangstene de siste årene. I fjor ble det fisket ganske mye seks år gammel fisk, fortsetter han.

Oppdaterer rådet når de vet mer

Som vanlig gir HI et foreløpig og forsiktig kvoteråd for tobis etter skrapetoktet – før fiskeriet starter.

Etter at forskerne har sjekket alle deler av bestanden nøye på akustikk-og-tråltokt i april, kommer et oppdatert kvoteråd i mai.

Vil la område 4 hvile

I fjor gikk rådet fra 60 000 tonn til 95 000 tonn. Forskerne ble riktignok overrasket over nedgangen på den tidligere produktive banken Engelsk Klondyke. Den ble derfor stengt for fiske underveis i sesongen.

I år er altså rådet å holde hele område 4 stengt fra start, til forskerne får kunnskap som tilsier at bestanden har tatt seg opp, melder Havforskningsinstituttet.