NEDGANG: Kvantumet for NVG-silda gikk som ventet ned i forrige uke, melder Sildesalgslaget. Til gjengjeld har loddefisket ved Island startet.

Loddefisket ved Island i gang, mindre NVG-sild og utlendingene tar makrellen

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke ble som forventet en uke med lavere kvantum enn de to foregående ukene, melder laget.

Beste sildedøgn var fredag

– Totalt har vi innmeldt 11 100 tonn. Beste innmeldingsdøgn var fredag med 3 100 tonn. Av ukens kvantum har kyst bidratt med 6 200 tonn, fra ringnot 3 300 tonn og trål 1 600 tonn. De minste båtene som låssetter på Kvænangen avsluttet sitt fiske uken før denne.

Fisket i nord har foregått både inne på Kvænangen, samt lenger ut til havs.

– På Kvænangen melder fiskerne om at det tynnes ut med sild og at den er i bevegelse. Allikevel ser vi at den har stått lenger på fjorden enn i fjor. Siste fangst for uken var derfra søndag (29.01) mot i fjor da siste fangst var 26. januar.Fra havet har båtene fisket fra vest av Sørøya og ut til 50 n.mil nordvest av Torsvåg. Søndag kveld rapporteres det at silda nå tydeligere har satt kursen på sør, og flere fra trålgruppen er i arbeid 60 n.mil nord av Andenes.

Jevn vekt på silda

Det er veldig jevn sild det fiskes på, der snittvektene ligger i området 255 -285 gram. Et veid gjennomsnitt viser 273 g.

– For den store silda som forhåpentligvis er vest av Lofoten og på vei mot kysten har det ikke vært fangsting sist uke. Et par båter har leitet over dette område uten hell. I kommende uke forventer vi at sildefiske i all hovedsak vil foregå til havs. For ringnot og kyst vil det være færre båter i sildefiske. Mens flere fra trålgruppen vil nå starte sitt sildefiske.

Utlendingene sto for makrellen

Det ble atter en uke der de utenlandske båtene fisket makrell for levering i Norge.

– Fra ti forskjellige båter er det landet 11 800 tonn. Det er gode fangster de kommer med, og fangststørrelsene varierer fra 590 tonn til 1 800 tonn.

Fisket har foregått på et lite område rundt 60 n.mil nordvest av Orknøyene. Makrellen har sist uke vært større enn tidligere i januar. Snittvektene har variert fra 393 g som lavest til 430 g som høyest, med 408 g som totalsnitt.

– Da flere av båtene er i havn med kvotene, eller det de har tenkt å fiske i vinter, så forventer vi beskjedne makrellkvanta fremover. Ellers kan vi nevne at kystbåter som jaktet hestmakrell/ sild på kysten kom over makrell nord for Bergen. De fikk brukbare fangster av stor makrell.

Mye leting etter hestmakrellen

For hestmakrell så har båter fra Rogaland i sør til Vestland i nord fisket 64 tonn fordelt på åtte forskjellige båter.

– Flere melder om mindre hestmakrell i år og at det er mye leting for å finne noe.

Eros første båt på lodda

Onsdag satte første båt (Eros) kursen mot loddefeltet på Island. Lørdag formiddag kom båtene i arbeid, og fra tre båter er det innmeldt vel 2.000 tonn.

– Båtene rapporterte og brukbart med lodde der det var tatt kast på over 500 t. Størrelsene på lodda er bra med snittstørrelser på knappe 40stk/ kg. Det meldes om lite åte, og en rognmodning på rundt 8 prosent.

De tre fangstene er solgt til konsum anvendelse til kjøpere i Norge, Færøyene og på Island.I kommende uke vil flere sette kursen for Island.

God januar for kolmula

Det har gjennom hele januar vært ett meget godt kolmulefiske for de færøyske og islandske kolmulebåtene.

– Flere båter har hatt flere laster og det ble etter hvert lang venting på lossing til mel/ olje på Færøyane.

I utgangspunktet skal disse båtene levere kolmula på Færøyene, men ved lang venting så gis det tillatelse til å lande i andre land.

– Sist uke hadde vi fire båter på auksjonen med kvantum fra 1.950 t til 2.450 t. Totalt er det innmeldt 9.000 tonn sist uke.

Brislingfisket i Sognefjorden over

– Vi registrerer at brislingfiske på fjordene forskyver seg i tid fra fiske midt i høsten, til mer fiske senhøstes og vinterstid. Det var derfor positivt at en fikk forlenget fiske til også å gjelde januar.

Sist uke er det fisket vel 90 tonn, der det fra Sognefjorden er fisket 67 t og i Oslofjorden de resterende 24 t.

– Med dette kvantum så kom en i mål med kvoten i Sognefjorden.