MYE FISK: Her siles vannet av en kolmulefangst tatt av «Odd Lundberg» vest av de britiske øyer ved en tidligere anledning. I uka som gikk, var det kolmulefisket som dominerte hos Sildesalgslaget, og mer enn to tredeler av kvoten er tatt. Bilde for illustrasjon.

EU sørget for kvoteløft: – Nok en knalluke på kolmula

Sildesalgslaget melder om godt kolmulefiske i vest i forrige uke, og i nord er sildekvoten i havn, bokstavelig talt.

Publisert Sist oppdatert

– Vi fikk en meget god kolmuleuke med hele 46 700 tonn i journalen, melder Sildesalgslaget.

Kvantumet er fordelt på 27 ulike fartøy, med fangster fra 900 tonn som lavest til 3 400 tonn som største fangst.

Større kvote takket være EU

– Etter at den bilaterale avtale med EU kom på plass 17 mars så fikk vi både større kolmulekvote og tilgang på å fiske i EU sonen. Som normalt så flytter kolmula seg inn i EU sonen i siste del av mars, og av ukens kvantum er bare 3 200 tonn fisket i Internasjonalt farvann. Det resterende kvantum er tatt i ytterkant av den kjente kolmulebanken «Porcuepine Bank» vest av Irland.

Den totale kolmulekvote er nå på 378 766 tonn, og på vel seks uker er det fisket 248 000 tonn.

– Dette er meget oppløftende tall og flere fiskere har meldt om rekordregistreringer av kolmule i vinter.

Ti båter har tatt kvoten

Knappe ti båter er nå i havn med sin tilmålte kolmulekvote, og med ett par ukers fiskeri til vil de fleste være ferdige med denne fisketakt.

I loddefisket var det kun få båter som hadde kvote igjen. Og fra fem båter er det fisket bare 2 500 tonn. I tillegg har en russisk båt rapportert inn vel 400 tonn for mellomlagring/ transitt i Båtsfjord.

– Årets loddekvote i Barentshavet er da tatt. Det har vært en god sesong der fiskerne melder om gode lodderegistreringer, der båtene i hovedsak har brukt kort tid på feltet. Kvalitetene på lodda har vært god og alle fangster er omsatt til konsum anvendelse.Lodda som er fisket sist uke er tatt nord/nordvest av Ingøy, i vest-Finnmark. Fangstene har innehold lodde med optimal rognmodning, og kjøperne har i all hovedsak «presset lodderogn» av fangstene.

Noe hestmakrell landet

Fra fire kystbåter er det fisket 44 tonn med hestmakrell. Fangstene er tatt fra Bømlo i sør til Sunnmøre i nord.

– Hesmakrellfisket i fjordene har de siste årene vært ett viktig fiskeri for noen båter. Fiskerne melder om mindre «hest» på fjordene i vinter. Dette vises og av at kvantumet så langt i år (1.000 t) er mindre enn fjorårets på 1 400 tonn, forklarer Kenneth Garvik hos Sildesalgslaget.