LYSER UT PENGER: Molo indre havn i Vardø fiskerihavn fikk i 2019 tilskudd på 5,15 millioner kroner av Kystverket gjennom tilskuddsordningen. Nå lyser Kystverket ut mer statlig støtte.

Utlyser ny runde med midler til fiskerihavner - med frist 1. mars

Kystverket lyser nå ut en ny runde med statlig støtte til kommunale fiskerihavnetiltak. Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget vedtok 20. desember statsbudsjettet for 2023. Under kap. 916, post 60, er det avsatt 36,1 mill. kr til tilskuddsordningen, opplyser Kystverket i en pressemelding.

Skal stimulere til utbedring

Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner.

De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene. Den statlige tilskuddsordningen skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og bidra til å skape ny næringsaktivitet.

– Tilskuddsordningen er godt kjent blant fiskerikommunene langs kysten. Vi registrerer at behovene er store og at kommunene ønsker å tilrettelegge og investere for fiskerinæringen. Vi oppfordrer kommunene til å jobbe frem gode prosjekter og søke tilskudd, sier Jan Morten Hansen, avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket.

Innvilger maksimalt 50 prosent

Alle kystkommuner med aktive fiskerihavner – eller planer om etablering av fiskerihavner – er i målgruppen for tilskuddsordningen. Kystverket kan innvilge maksimalt 50 prosent av tilskuddsberettigede kostnader.

På Kystverkets nettsider fins mer informasjon om blant annet:

  • Hvem som kan søke om tilskudd
  • Hva det kan søkes om
  • Retningslinjer for tilskudd
  • Søknadsskjema
  • Frister mv.

– Søknader om tilskudd for prosjekter i 2023 må sendes til Kystverket innen 1. mars 2023. Søknadene må følge Kystverkets søknadsskjema og inneholde den dokumentasjonen som etterspørres, opplyser Kystverket i meldingen.