KVOTE: For fartøy med kolmuletråltillatelse settes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 4 954 tonn, melder fiskeridirektøren.

Kolmulekvoter og delkvoteenheter 2023

Fiskeridirektøren har lagt frem kvote- og delkvoteenheter samt kvotefleksibilitetsgrunnlaget for kolmulefiske i 2023.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Fiskeridirektoratet.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN:

KVOTE- OG DELKVOTEENHETER SAMT KVOTEFLEKSIBILITETSGRUNNLAG I FISKET ETTER KOLMULE I 2023

Det gjøres følgende endringer fra og med i dag torsdag 5. januar 2023:

• For fartøy med kolmuletråltillatelse settes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 4 954 tonn. Av denne kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 828 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

• For fartøy med kolmuletråltillatelse settes kvoteenheten for kvotefleksibilitetsgrunnlaget for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå til 5 440 tonn.• For fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse settes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 2,31. Av denne kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,38 fiskes i Færøyenes fiskerisone.

• For fartøy med pelagisk-og nordsjøtråltillatelse settes kvoteenheten for kvotefleksibilitetsgrunnlaget for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå til 2,52.