REDDET: Fiskeridirektoratets sjøtjeneste måtte rykke og for å berge vågehval ved Rebbenesøy i Troms på torsdag. Kvalen hadde viklet seg inn i et iletau.

Kval berget fra drukningsdøden og ut av iletau i Troms

En ung vågekval som hadde viklet seg inn i ei fortøyning ved Bromnes på Rebbenesøy ble torsdag frigjort av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

Det melder Fiskeridirektoratet. Redningsaksjonen gikk smertefritt for seg, og ungkvalen er nå på tur ut på de syv hav igjen, der han kanskje ender opp som kvalbiff på noens bord om noen år.

– Ville endt med drukning og død

Fra direktoratets side er man glade for at hjelpen kom raskt til stedet.

– Utan hjelpa frå Fiskeridirektoratet ville nok dette endt med drukning og død. Det er viktig at det er trente mannskap som blir tilkalt, når store sjøpattedyr viklar seg inn i ting i sjøen. I Norge er det Fiskeridirektoratet og Kystvakten som er trena til å løyse slike oppdrag.

Fikk flere meldinger

Fra meldingen om kvalen kom, til de var på stedet, tok det cirka en time.

– Meldinga kom inn rett etter klokka 12 på torsdag frå fleire ulike hald, og MS Fjorgyn sette kursen mot ferjekaien ved Bromnes, ein times gange frå Tromsø. Vel framme vart kvalen lokalisert og MOB-båten vart sett på vatnet. Etter kort tid var kvalen frigjort og kunne symje frå staden, skriver direktoratet.

Berger også kval

Av mange andre ansvarsområder som Fiskeridirektoratets folk må løse, er kvalberging altså et av dem.

– Denne unge vågekvalen hadde vikla seg inn i ei fortøyning (iletau) ved Bromnes på Rebbenesøy. Mannskap i Fiskeridirektoratet Sjøtjeneste er trena og utstyrt for å frigjere kvalar frå tauverk, fiskereiskapar eller andre ting dei måtte kome i kontakt med, avslutter de meldingen med.