BORTKASTET VARSEL: – Vi har vel inntrykk av at personen vi klagde på, har rykket opp i systemet, i stedet for å få konsekvenser. Så det er enestående at Fiskeridirektoratet får et så klart og entydig varsel på en av sine ansatte, at de omtrent koster det under teppet, uttaler en av forfatterne bak varselet som er datert 14. november i fjor. Bilde for illustrasjon. Personene på bildet har ingenting med saken å gjøre.

Låssettere ber Fiskeridirektoratet fjerne navngitt inspektør for trusler og regelrett jakt på fiskere: – Han nyter sin utøvelse av makt

I det to sider lange og tettskrevne brevet fra fiskerne, som er stilet til Fiskarlaget og datert 14. november i fjor, ber de Fiskarlaget om å sørge for at kontrolløren blir fjernet fra sin stilling. I motsatt fall vil de motsette seg kontroller i fremtiden. Fortsatt har ingenting skjedd i saken, mener fiskerne.

Publisert Sist oppdatert

MERK: Denne saken ble Kystmagasinet felt i PFU for. Fellelsen gjaldt brudd på Vær Varsom Plakatens paragraf 4.14, retten til samtidig imøtegåelse.

Hele fellelsen kan du lese her:

Brevet er underskrevet av «Norges Fiskarlags medlemmer bestående av låssettere og samfiskere samt pelagiske intresser u 15m». Kystmagasinet kjenner identiteten til flere av disse, men ingen av dem ønsker å stå frem med navn, og de oppgir frykt for konsekvenser som årsak.

Navngir kontrolløren

I brevet brukes det sterke beskyldninger og fiskerne beskriver hvordan en rekke fartøy skal føle seg utsatt for kontrolløren og det de beskriver som jakt på dem og ulovligheter.

«Det er no ein sterkt manglende tillit og aksept, som er opparbeidd over tid mot spesielt ein kontrollør. Denne kontrolløren er no navngitt i heile den pelagiske flåten under 15m og er kjent for sin særegne måte å opptre på. Konsekvensen av inspektørens opptreden over tid, er at fiskerne har mistet absolutt all tillit til han. Og ikkje stoler på, eller annerkjenner hans utøvelse av kontroll. Det er no gått så langt at Fiskeridirektoratet mister sin legitimitet. Saken er så alvorleg at spørsmålet om dette bør løftes over Fiskeridirektoratet bør vurderes».

Også den lokale ledelsen i direktoratet får passet sitt påskrevet.

«Fiskerne er også bekymret over ledelsen i kontrollseksjonen som tillater denne form for utøvelse av kontroll».

– Personlig vendetta mot oss fiskere

De understreker at det ikke er kontrollene i seg selv de reagerer på, men måten kontrolløren gjennomfører dem på, og oppførselen hans på feltet under makrellfiske, over lengre tid.

«Vi som fisker, ønsker å bli kontrollert på ein god måte med respektfulle kontrollører og som holder seg til gjeldende instrukser og gjeldende håndhevelse av det regelverk som er gyldig til ein kvar tid. Blant oss er det ein felles oppfatning og opplevelse av at når denne kontrolløren utøver kontroll, er han som regel overivrig og oppfattes til å ha ein personlig vandetta mot oss fiskere. Det kan virke som han nyter sin utøvelse av makt, og opptrer til stadighet hånlig mot fiskerne. Han kan anklage oss for lovbrudd, og påstår uten hold, at vi har utført ulovligheter. Han setter fiskerne i forlegenhet. Han har sine egne fortolkninger av hvordan han ønsker vår utøvelse av fiskeriet . og instruerer fiskerne til ein praksis som ikkje er den gjeldende utøvende praksis, som fiskerne har utøvd sitt fiske i alle år.

Frykter konsekvensene om de navngis

Fiskerne understreker at de frykter sterke konsekvenser om deres identiteter blir kjente.

«Vi setter oss i ein utsatt posisjon med å sende varsel på vedkommende (navnet er anonymisert av Kystmagasinet). Om varselet ikkje tas til følge, Om det Fiskarlaget fremmer, ikkje når fram og addressatene til dette varslet blir kjent for inspektøren (anonymisert av Kystmagasinet) eller hans overordnede. Frykter vi ein enda verre tilnerming fra dem. Da rettet mot oss som er med på varselet. Vi ber derfor om at Fiskarlagets hendvendelse ikkje gjengir oss med navn. Fiskarlaget inviteres å ta direkte kontakt med den enkelte om ein ønsker å få muntlig bekreftelse. Fiskarlaget vet selv å få dette bekreftet blant pelagiske medlemmer», står det videre.

Fiskarlaget har tatt opp saken

Kystmagasinet har snakket med en av dem som sto bak brevet. Han er lite imponert over måten varselet deres har blitt håndtert på av Fiskeridirektoratet.

– Brevet ble forfattet av samtlige fartøy som drev med låssetting på makrell og NVG-sild i fjor. Det er et stort miljø, ei hel næring. Og alle vi kontaktet, stilte seg bak brevet.

Han bekrefter at Fiskarlaget tok saken videre.

– Fiskarlaget har tatt denne saken opp både skriftlig og muntlig med Fiskeridirektoratet, men vi er skuffet over responsen vi fikk.

Selv om fiskerne er anonyme i brevet, kjenner også Norges Fiskarlag identitetene deres.

– Måten det ble gjort på for å få oppslutning, var at vi offentliggjorde navnene våre når vi sendte det til Fiskarlaget, slik at de så at det var alle låssetterne i laget som sto bak. Men når vi tar kontakt med vår organisasjon i samlet flokk, og ber om at en person fjernes, forventer vi å bli tatt på alvor..

– Har rykket opp i systemet

Nå er han bare skuffet over at direktoratet tilsynelatende ikke har tatt klagen deres til følge.

– Vi har vel inntrykk av at personen vi klagde på, har rykket opp i systemet, i stedet for å få konsekvenser. Så det er enestående at Fiskeridirektoratet får et så klart og entydig varsel på en av sine ansatte, at de omtrent koster det under teppet. Det synes vi er smått utrolig. Vi henviste jo til konkrete saker i brevet vårt, der han kom med regelrette trusler. Nå må vi forholde oss til ham som før, og han vet at vi har sendt klage på ham. Så det føles som en politistat inni politistaten. En vanskelig situasjon å forholde seg til, avslutter fiskeren.

Henviser til fiskeridirektøren

Den angjeldende inspektøren bekrefter overfor Kystmagasinet at klagen er mottatt, og at han har lest den.

– Det er Fiskeridirektøren eller min nærmeste overordnede som skal uttale seg i denne saken. Men det har vært en runde på dette med Fiskarlaget og hele pakken, sier han til Kystmagasinet.

Inspektøren stiller spørsmål ved at en gruppe fiskere velger å sende en anonym klage, og understreker at han har en jobb han er satt til å gjøre. Han ønsker heller ikke å gå inn i enkeltheter eller konkrete anklager som fremsettes mot ham i varselet.

– Jeg har vært i dette systemet i 20 år, og jeg er satt til å håndheve dette regelverket. Dersom noen blir sure eller har noe å klage på, er de velkomne til å kontakte arbeidsgiveren min, avslutter han.

Navngir Kjell Ingebrigtsen

Den eneste som er navngitt i brevet foruten inspektøren, er tidligere leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen. I brevet oppgis det at «Slik vi ser det er han (inspektøren, red. anm.) notorisk av den oppfatning at vi bedriver ulovligheter. Først etter kontroll av Kjell Ingebrigtsen sin medhjelper, forsvant han fra makrellfeltet».

Det er juletid, og det har foreløpig ikke lyktes Kystmagasinet å få en kommentar fra Ingebrigtsen.

Avdelingsleder Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratet opplyser på sms til Kystmagasinet at han er i utlandet, og at han ikke er tilgjengelig for kommentar før over helga.

Kystmagasinet kommer med mer.