INNDRAGNING: Det kostet over en kvart million kroner å ikke vente på at kvoten var registrert på sjarken.
INNDRAGNING: Det kostet over en kvart million kroner å ikke vente på at kvoten var registrert på sjarken.

Fiske uten kvote - det ble bloddyrt

Norges Råfisklag oversendte i juni dokumentasjon til Fiskeridirektoratet på at et fartøy hadde fisket uten gyldig kvote. Det kostet rederen dyrt.

Publisert

I januar leverte sjarken «Luna» 625 kilo kongekrabbe til Skjånesbruket AS. En flott sum på 266 875 kroner kunne inntektsføres på første tur på kongekrabben. Inntektsføres enn så lenge. For 29. juni oversendte Norges Råfisklag dokumentasjon som viste at «Luna» hadde fangstet kongekrabbe 19. januar i kvoteregulert område uten gyldig kvote. Skipper om bord var eier av rederiet.

Fikk kvote 11 dager senere

KONGEKRABBE: En tredjedel av kongekrabbekvoten sin verdi gikk tapt.
KONGEKRABBE: En tredjedel av kongekrabbekvoten sin verdi gikk tapt.

Han hadde tydeligvis hastverk med å komme seg i fiske. For Fiskeridirektoratet region Nord, ved fartøy- og deltakerseksjonen, vedtok adgang for «Luna» til å delta i kongekrabbefiske i kvoteregulert område fra 28. januar. Men det tillot ikke at «Luna» kunne leverer og skrive sluttseddel på fangst av kongekrabbe allerede 19. januar.

Ifølge direktoratet er det et grunnleggende prinsipp i Haveressursloven, at den som fisker eller leverer fangst i strid med regelverket ikke skal beholde den ulovlige fangsten eller verdien på denne.

20. juli ble det sendt et forhåndsvarsel om inndragning av verdien til Kongsfjord Shipping AS. Der ble det også oppgitt at siden fangsten var tilsiktet, ville ikke rederiet motta 20 prosent vederlag for å bringe fangsten til land.

En tredjedel av kvoten gikk tapt

«Luna» har i år en kongekrabberettighet som gir rett til å fiske to tonn kongekrabbe i kvoteregulert område. Det betyr at inndragningen utgjorde cirka en tredjedel av verdien av kongekrabbekvoten.

Kongsfjord Shipping AS i Kongsfjord i Berlevåg kommune ble registrert i Brønnøysundregistrene i januar i fjor. «Luna», som er bygget i 2003 ved Nordship i Gdynia i Polen, ble importert fra Sverige i 2015. Den har siden hatt flere norske eiere frem til eierskiftet i april i fjor. Fartøyet har en lengde på 10,99 meter.

Ifølge Fiskeridirektoratets postlister svarte ikke rederiet på forhåndsvarselet om inndragning, og 9. september ble det sendt vedtak om inndragning. I denne saken synes nok alle fakta så tydelige og klare, at rederiet neppe vil komme noen vei med en klage.