INNDRAGNING: Regelbruddene kostet fartøyene nesten en halv million kroner. "Hydra" er siden solgt og heter nå "Kaspar" som på bildet.

Avslått AIS og manglende redskap kostet dyrt

Det kan ta lang tid fra et brudd på regelverket avdekkes, til et endelig vedtak er gjort. Men en inndragning på nesten en halv million kroner svir like mye om det mye tid.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste overvåket høsten 2019 fisket av norsk vårgytende sild på fjordene i Nord-Troms med kontrollfartøyet «Rind». Den 6. desember ble føringsfartøyet «Skulbaren» observert på vei inn Frakkfjorden for å hente låssatt fangst. Sjøtjenesten iverksatte dermed kontroll av leveransene fra samfiskefartøyene «Natalie» og «Hydra» til Skulbaren.

Fangsten skulle deles på samfiskefartøyene. «Hydra» leverte fangst direkte fra not.

Avslått AIS og manglet notpose

Kontrollen avdekket at verken «Natalie» eller «Hydra» hadde påslått sine AIS-sendere, noe som var et krav om at skulle være påslått ved låssetting i fisket etter NVG-sild. Kontrollen avdekket også at «Natalie» ikke hadde låssettingspose/not om bord, hvilket også er et krav ved samfiske i pelagiske fiskeri. Vilkårene for å delta i samfiske og for å direktelevere fangst fra not til føringssfartøy var derfor ikke oppfylt.

Direktoratet vedtok høy inndragning

UTEN NOT OG AIS: Det kostet dyrt for "Hydra" og "Natalie" å ikke ha AIS påslått. "Natalie" manglet også not ombord.

Fiskeridirektoratets region Nord fattet på denne bakgrunn vedtak om administrativinndragning av ulovlig fangst fra fartøyet «Natalie», pålydende kr 113 915,-, og vedtak om administrativ inndragning av ulovlig fangst fra fartøyet «Hydra», pålydende kr 339 742,-. Uten at Kystmagasinet har sett vedtakene, er det nærmest standard at skipperne blir gitt et personlig gebyr på 12 000 kroner. Det betyr at bruddet på regelverket fikk en kostnad på 477 657 kroner.

Reglene for fartøy under 15 meter i fisket etter NVG-sild, er at de kan overføre fangst direkte fra not til godkjent førings-/kjøperfartøy, så fremt fartøyene en rekke vilkår er oppfylt. Ett av kravene er at fartøyene i samfiskelaget skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS). AIS systemet skal holdes i gang til enhver tid.

Det er også andre krav til fartøy som skal drive samfiske i pelagiske fiskeri To notfartøy under 15 meter største lengde kan samarbeide om gjennomføringen av notkast og låssetting av fangst av NVG-sild, makrell og sild i Nordsjøen og Skagerrak. Begge notfartøyene må til enhver tid være egnet, bemannet og utstyrt for samfiske og låssetting. Fartøyene kan søke Fiskeridirektoratets regionkontor om dispensasjon fra deltakerforskriftens krav til egnethet, bemanning og utstyr under gjennomføringen av samfisket.

Forsøkte å få vedtaket omgjort

Rederiet Hydra Havfiske AS i Rørvik i Trøndelag påklaget vedtaket gjennom sin advokat Ståle Hellesø ved Norges Fiskarlag. Noten skal være om bord

Hellesø anførte at det ikke forelå brudd på kravet til fartøy som skal drive samfiske i pelagiske fiskeri i utøvelsesforskriften om at begge notfartøyene til enhver tid må være egnet, bemannet og utstyrt for samfiske og låssetting. «Natalie» hadde hatt låssettingspose om bord. Denne var utlånt, men befant seg i umiddelbar nærhet. Samfiskelaget var derfor utrustet for reelt samfiske, mente Hellesø.

Ifølge direktoratet kravet i utøvelsesforskriften at begge fartøy skal være egnet og utstyrt «til enhver tid». Når noten ikke befinner seg om bord, er ikke fartøyet egnet og utstyrt til enhver tid. Det var derved brudd på regelverket.

Vedtaket ble opprettholdt

I februar i år kom endelig vedtak hvor inndragningen ble opprettholdt. I klagen ble det også argumentert med at rederiet ville måtte selge fartøyet «Hydra» om kravet ble opprettholdt.

«Hydra» solgt og to nye kjøpt

SOLGT OG KJØPT: Rederiet har tidligere i år kjøpt dette fartøyet med lengde 14,99 meter.

Fartøyet «Hydra» ble solgt i mars i fjor og aksjeselskapet som eide fartøyet er siden oppløst. Etter et tre uker hvor fartøyet var eid av Midfjord Kystfiske AS i Midsund i Romsdal, ble det solgt videre. Fartøyet heter nå «Kaspar» og eies av Bernard Idsø på Idse i Strand Kommune i Rogaland.

«Natalie» er fortsatt i rederiets eie, og i mars 2021 ble fartøyet «Mina» kjøpt, og fikk navnet endret til «Hydra». Dette har en lengde på 12,99 meter og bredde på 6,00 meter. Det ble bygget ved Viknaslipen 2016. Fartøyet er nå lagt ut for salg med en prisantydning på 20 millioner kroner. I prospektet hos megleren North Shipping at salg forutsetter at de får tak i erstatningsfartøy. Det ser nå ut til å være ordnet.

For i januar år kjøpte rederiet «Storstein» som nå også har fått navnet «Hydra». Fartøyet som har en lengde på 14,99 meter og bredde på 6,60 meter ble levert av Blokken Skipsverft i 2018. Selv om inndragningen var høy, ser det ut til at rederiet har fortsatt driften uten problemer.