HUMMERFISKE: Hvis hummerfangster må registreres, vil vi lære mer om bestandens tilstand.

Foreslår nye kontrolltiltak i hummerfisket

Forvaltningen av hummerbestanden må skje på et mest mulig faktabasert grunnlag. For å få dette til foreslås nå nye tiltak for å kontrollere fisket.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har allerede ordning med pliktig registrering av hummerfiskere. Dette gir en god oversikt over hvor mange aktører som driver fiske på bestanden. Vi mener at denne ordningen nå bør utvides til også å innbefatte pliktig registering av fangst. På denne måten vil vi få en mest mulig eksakt oversikt over beskatningen, også fordelt på fangstregion, skriver Norges Fritids- og Småfiskerforbund i et brev som ble sendt til direktoratet 22. juni.

Registrere fangst på nettet

HUMMERFISKE: Forslaget vil gi god oversikt over det reelle hummerfisket.

– I brevet foreslår de rapportering via nettet, slik at ordningen ikke vil kreve andre administrative grep enn oppsett av en portal der registrerte hummerfiskere går inn og avgir rapport om egen fanst. Ved neste års påmelding til hummerfiske må de krysse av på at de har levert fangstrapport fra forrige sesong.

– NFSF sitt forslag retter seg mot fritidsfisket. Så regner vi med at Fiskeridriektoratet også får til ordninger som gjør at også fangster fra yrkesfiskere blir med i det store bildet, slik at vi får et totalbilde av uttaket av hummer, skriver organisasjonen.

Mener det synses for mye

Det er uvanlig at fiskere gjør seg til salspersoner for reguleringer. Leder for NFST Tom Sollie forklarer årsaken slik:

Når det hevdes at hummerbestanden er redusert med 92 prosent på 90 år, tror jeg ikke det er korrekt. Det er flere årsaker til at statistikken er feil

HUMMERFISKE: Er det synsing når det hevdes at hummerbestanden er redusert med 93 prosent på 90 år?

– Vi er noen som gir inn fangstmeldinger. Men vi blir nødvendigvis ikke representative. De fleste av oss er erfarne. Jeg har selv fisket hummer i rundt femti av disse årene. Mens jeg vet hvor hummeren er, og kan mye om oppførselen til hummeren, er det kommet til mange nye fiskere som i mangel av samme erfaring, får lite hummer. Derfor blir det fort mye synsing om størrelsen på hummerbestanden og uttaket av hummer.

– Det vi i NFSF foreslår, vil gi forskerne mye bedre kunnskap om hummerbestanden, forklarer Sollie til Kystmagasinet.

I eposten til Fiskeridirektoratet ber de om respons fra Fiskeridirektoratet på initativet. Men Sollie kjenner ikke til at det har kommet noen respons. Det regner han med at skyldes ferieavikling i direktoratet.