DIALOG: Fiskeridirektoratet oppfordrer til dialog for å oppnå enighet mellom de respektive redskapsgruppene. Dette for å unngå brukskollisjoner under det pågående skreifisket. Bilde for illustrasjon.
DIALOG: Fiskeridirektoratet oppfordrer til dialog for å oppnå enighet mellom de respektive redskapsgruppene. Dette for å unngå brukskollisjoner under det pågående skreifisket. Bilde for illustrasjon.

Trangt om (fiske)beinet utafor Senja - Fiskeridirektoratet oppfordrer til dialog

Det er trangt mellom redskapene på fiskefelt utenfor Senja. Fiskeridirektoratet oppfordrer derfor til dialog mellom de ulike redskapsgruppene.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Mange om (fiske)beinet

Oppfordringen fra Fiskeridirektoratet kommer som følge av at mange nå er samlet på mindre områder som følge av hvordan denne sesongen har utviklet seg for deltagerne i skreifisket.

Det henvises i oppslaget fra Fiskeridirektoratet til at det driftes med garn, line, snurrevad, og det er også et og annet fritidsfiske- og turistfiskefartøy på feltene også.

Klager fra frustrerte fiskere

Fiskeridirektoratet har den siste tiden fått en del tilbakemeldinger fra snurrevad-, garn- og linefiskere, som er frustrert over hvordan andre redskapsgrupper opptrer på feltet.

Garn- og linefiskerne mener at snurrevadfartøy bryter forkastregelen og fisker for nært faststående bruk. Snurrevadfiskere er på sin side frustrert over at garn- og linefiskere ikke melder ut sine bruk. De hevder det er vanskelig å få kontakt med garn- og linefiskerne for å avklare hvorvidt det er redskaper i de områdene de ønsker å fiske.

Oppfordrer til dialog

Havressursloven beskriver forkastregelen for faststående bruk. I området utenfor Senja er minsteavstanden en nautisk mil fra snurrevad til faststående redskaper, som garn og line.

Fiskeridirektoratet oppfordrer derfor til dialog for å oppnå enighet mellom de respektive redskapsgruppene.