Norsk fisk på dansk fiskeauksjon. Foto Terje Engø
Norsk fisk på dansk fiskeauksjon. Foto Terje Engø

Fiskeridepartementet deler Sjømatbedriftene sin bekymring

11. januar ble brevet hvor Sjømatbedriftene uttrykte bekymring over fersk fisk som bel sendt til danske auksjoner, og mistanke om juks i denne forbindelse, behandlet i et møte med Fiskeridepartementet.

Publisert

I møtereferatet fremgår det at Fiskeridepartementet deler bekymringene som Sjømatbedriftene har uttrykt: «Møtet konkluderte med at alle delte bekymring for at råstoff gikk ut av landet, uten at flere fra landindustrien fikk anledning å kjøpe råstoffet for bearbeiding, salg og økt verdiskapning.

Likeså delte alle bekymringen for at omdiskuterte omsetningsform ga mulighet for ulovligheter.»

Det fremgår ikke av møtereferatet hvordan ulovlighetene skal ha foregått. Men det ble ut fra referatets innhold ikke fremlagt noen form for dokumentasjon. Det var derimot enighet om at kjøpersiden skulle fremskaffe skriftlig dokumentasjon for fremgangsmåten som har vært benyttet (i ulovlighetene. Red. anmerkning).

Adm. direktør Sveinung Flem har fått en viktige rolle i videre undersøkelser av forholdene. Foto Surofi/Vill Fisk
Adm. direktør Sveinung Flem har fått en viktige rolle i videre undersøkelser av forholdene. Foto Surofi/Vill Fisk

Surofi skal ta saken opp i Norske Villfisk

Surofi skal ta de omdiskuterte sakene opp i sitt styre, og salgslagets administrerende direktør skal ta saken opp i Norsk Villfisk, et samarbeidsorgan for fiskesalgslagene, da de ifølge deltakerne har fremkommet lignende utfordringer i andre salgslag. Planen videre er å ta saken opp politisk, for råd og støtte for å få korrigert omsetningen innenfor aksepterte rammer.

Det ble også oppfordret til å sende bekymringsmeldinger om omdiskuterte forhold til kontrollutvalget i Surofi.

Dansk fiskeriindustri er totalt avhengig av norsk fisk. Derfor betales fersk fisk med god kvalitet veldig godt, som her på auksjonen i Hirtshals. Foto Terje Engø
Dansk fiskeriindustri er totalt avhengig av norsk fisk. Derfor betales fersk fisk med god kvalitet veldig godt, som her på auksjonen i Hirtshals. Foto Terje Engø

Flere fiskekjøpere deltok på møtet

Til stede i dette møtet var fra Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag administrerende direktør Sveinung Flem og salgssjef Vidar Nålsund. Videre deltok fra kjøpersiden Odd Skarsbø, daglig leder ved O Skarsbø AS, et fiskemottak som driver med pakking av ferskfisk, filèt, salt- og klippfisk produksjon. Ole Sande i Finefish AS. Dette selskapet driver både foredling, salg og den 21 meter lange linebåten «Eldorado». Daglig leder Raymond Moltu representerte Norva Fisk AS, mens Bjørn Westphal representerte Marine Sales AS i Ålesund. Marine Sales AS er en de ledende traderne på Sunnmøre av både fersk og foredlet fisk. Fra samme bedrift deltok også daglig leder Per Mjelva som også er styremedlem i Sjømatbedriftene.

Det er i møtereferatet ikke oppgitt hvem som representerte Fiskeridepartementet.

Vidar Nålsund og Per Mjelva er utpekt til å holde kontakt for å oppdatere fremdriften.

Etter det Kystmagasinet erfarer er dette en sak som i en lang årrekke har versert på ulike plan. Mens salgslaget Fiskehav har lagt til rette for at flåten på Skagerrak skal kunne selge fisk på danske auksjoner, har dette møtt motstand i andre fiskesalgslag. At saken kommer opp nå, er kanskje ikke tilfeldig siden det er ny politisk ledelse i Fiskeridepartementet.