Årsregnskap

HUSØY: Brødrene Karlsen har bygd nytt mottak og fabrikk på Husøy i Senja.

Svak krone bidro til høy omsetning

HUSØY I SENJA: Ei svak norsk krone bidro til å dra opp omsetningen hos Brødrene Karlsen.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeribedriften Brødrene Karlsen AS omsatte i 2021 for 500,8 millioner kroner, noe som var 48,7 millioner mer enn i 2020.

Fra minus til pluss

Driftsresultatet for fjoråret var på 5,8 millioner, mens årsresultatet endte på 4,96 millioner kroner. I 2020 var det derimot røde tall både i driftsresultatet og årsresultatet med henholdsvis 4,05 millioner og 3,8 millioner.

Selskapet leier lokaler, maskiner og utstyr hos morselskapet Brødrene Karlsen Eiendom AS. Årlig leie er i regnskapsåret på 12,0 millioner kroner.

Påvirket av valuta

Selskapet kjøper og foredler fisk på Husøy i Senja kommune, og inngår gjennom Brødrene Karlsen Eiendom, i konsernet Brødrene Karlsen Holding AS.

– I all hovedsak går selskapets produkter til eksport. Svingninger i valuta påvirker derfor prisnivået og kan ved en styrket norsk krone gi svekkede priser og svekket internasjonal konkurranseevne for selskapet, skriver styret i årsberetningen for 2021.

Ei svak norsk krone har bidratt til å dempe effekten av svak kjøpekraft og endrede forbrukervaner, som har påvirket prisnivået og etterspørsel etter fisk.

– Kronen har styrket seg mot slutten av året, skriver de videre.

Kjøper fisk for 406 millioner

Bedriften kjøpte inn fisk og sjømat for nesten 406 millioner. De totale kostnadene; varekostnader, lønn og andre driftskostnader, var på i alt 495 millioner kroner. Innkjøp av fisk og sjømat lå på nesten 406 millioner, som var betydelig høyere i 2021 enn året før.

Gjennom fjoråret hadde bedriften 88 ansatte, derav 38 kvinner. Styret og selskapet er opptatt av å fremme likestilling og mangfold i virksomheten, heter det i årsberetningen for bedriften.

Flere selskaper

Brødrene Karlsen Holding AS, er konsernselskapet bak 10 andre selskap - som driver med blant annet mottak og foredling av fisk, salg og eksport av sjømat, smolt- og lakseproduksjon, dagligvarehandel, brønnbåtrederi og kraftselskap.

I 2021 omsatte hele konsernet for 1,15 milliarder kroner, som endte i et årsresultat på 148 millioner kroner.