Årsregnskap

MYRE Fiskemottak AS omsatte fisk for nesten 850 millioner kroner i 2021.
MYRE Fiskemottak AS omsatte fisk for nesten 850 millioner kroner i 2021.

Bedret resultatet - forventer tøffere tider

ØKSNES: Tross et godt resultat i 2021 forventer styret i Myre Fiskeindustri AS et lavere resultat i 2022.

Publisert Sist oppdatert

Dette som følge av økte innkjøpspriser på råstoff i inneværende år. - Markedet har ikke klart å kompensere for de økte råstoffprisene, skriver styret i sin årsberetning.

Nedgang i omsetningen

Myre Fiskeindustri AS omsatte fisk for 849,7 millioner kroner i 2021, som er en nedgang i omsetning på kroner 25,7 millioner fra 2020.

Kostnadene er redusert med 64,6 millioner kroner fra 2020 til 2021, i hovedsak gjelder dette varekostnader (innkjøp av råstoff). Mens lønnskostnadene har økt noe, fra 69,8 millioner til 78,6 millioner. Samlet ga det et driftsresultat på 42,8 millioner kroner i 2021.

Bedre årsresultat

Det ga et årsresultat på 31,5 millioner kroner, som var betydelig bedre enn året i forveien, da årsresultatet endte på 12,2 millioner.

Av overskuddet avsettes 4 millioner kroner til konsernbidrag, mens 27,5 millioner avsettes til egenkapital. Selskapet har styrket sin egenkapital fra 51,3 millioner i 2020 til 78,8 millioner i 2021. Egenkapitalandelen har økt fra 38,6 % (2020) til 42,3 % (2021), pga et positivt resultat som er tilført egenkapitalen.

Akseptabel likviditet

Styret skriver i sin årsberetning for 2021 at de vurderer likviditeten i selskapet som akseptabel, og er økt med 54,1 millioner kroner siden i 2020. Dette skyldes i hovedsak netto økning i aktivitetene med 65,9 millioner kroner.

Myre Fiskemottak AS eies av Ted Robin Endresen (40,431 %) og Tom Grande (39,542 %), samt Myre Eiendom (20,027 %) – som eies av Endresen og Grande. Fiskeribedriften driver i hovedsak fiskemottak på Myre, Øksnes kommune, men har også mottak i Lofoten og Finnmark. Selskapet har 55 faste ansatte. I vintersesongen (januar til april) har de 430 sesongarbeidere inne, i tillegg til de faste ansatte.