TILBAKE: Ex Africa Viking er kjøpt tilbake til Norge og er nå Edna Synnøve.

Kjøpte tilbake utflagget fiskebåt

Frøya Kystfiske AS har kjøpt ex «Africa Viking», og fått innført fiskefartøyet i skipsregisteret.

Båten er omdøpt til MS «Edna Synnøve» i merkeregisteret over norske fiskefartøy.

Tidligere «Myrebuen»

Fartøyet har tidligere vært under norsk flagg frem til 2015. Den gang het båten «Myrebuen». Fiskebåten ble så solgt ut av Norge og registrert i Belize, i Mellom-Amerika. Båten fikk da navnet «Africa Viking».

Rederiet Frøya Kystfiske AS har betalt 420 000 Euro for fiskebåten, som tilsvarer ca 4,2 millioner NOK.

Skal ombygges

Fartøyet var bygd i 1984, ombygd i 2011, og er bygd med stålskrog med største lengde på 23,99 meter. Fartøyet har RSW-tanker på totalt 434 m3.

Rederiet har opplyst at de skal utføre ombygging av fartøyet, som omfatter endring av innredning på hoveddekk, shelterdekk og brodekk, samt at lukekarmer på shelterdekk skal endres og plassering av vinduer på styrhuset endres.

Flere fiskeriadganger

«Edna Synnøve» tildeles følgende adganger: snøkrabbetillatelse, torsk, hyse og sei nord for 62˚N, sei (not) nord for 62˚N, kystmakrell og nvg-sild (kystfartøy), samt fire strukturkvoter for nvg-sild. Fartøyet tildeles også avgrenset rødåtetillatelse.

Inntil i høst eide Frøya Kystfiske AS fiskebåten «Edna Synnøve 1». Denne fiskebåten er solgt og slettet fra merkeregisteret.

Rederiet eies av EHN Holdning AS (81,97 prosent), Seashell Holding AS (7,92 prosent) og Betina I AS (10,11 prosent).