Årsregnskap

LERØY: MS «Nordtind» og de andre Lerøy-trålerne fisket inn 1,65 milliarder kroner sist år.

Milliardfangst for Lerøy-trålere

Lerøy Havfisk AS sine 10 trålere fisket for til sammen 1,65 milliarder kroner i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Det fremkommer av årsregnskapene til Nordland Havfiske AS, Finnmark Havfiske AS og Hammerfest Industrifiske AS, som er datterselskapene til Lerøy Havfisk AS.

Finnmark Havfiske

Finnmark Havfiske AS drifter frysetrålerne MS «Gadus Poseidon» og MS «Gadus Neptun», samt kombinasjonstrålerne MS «Båtsfjord» og MS «Kongsfjord». Tråleren «Båtsfjord» ble solgt til søsterselskapet Nordland Havfiske AS ved slutten av året.

Fartøyene disponerer til sammen 11.53 kvoteenheter torsk, 11.82 kvoteenheter hyse og 11.99 kvoteenheter sei.

De fire trålere fisket for til sammen 697,3 millioner kroner, som er 67,1 millioner mer enn i 2020. Selskapet hadde driftskostnader på 516,3 millioner kroner, som derimot 44 millioner høyere enn året før. Likevel endte selskapet opp med et årsresultat på 174,3 millioner kroner. Opp nesten 58 millioner kroner fra 2020. Herunder kommer også salget av «Båtsfjord».

Selskapet eies Havfisk Finnmark AS, med største aksjepost på 78,44 %, og Havfiske Båtsfjord AS og Havfiske Nordkyn med henholdsvis 13,34 % og 5,84 %. Selskapene er i sin helhet eid av Lerøy Havfisk AS.

KOMBITRÅLEREN MS «Kongsfjord».

Nordland Havfiske

Nordland Havfiske AS drifter fire av fiskefartøyene; frysetrålerne MS «Vesttind» og MS «Gadus Njord», samt kombitrålerne MS «Havtind» og MS «Nordtind».

Trålerne disponerer til sammen 12.08 kvoteenheter torsk og hyse og 14.19 kvoteenheter med sei. Alle fartøyene driver trålfiske i Barentshavet og langs Norskekysten, samt at enkelte fartøy har drevet seifiske i Nordsjøen.

I 2021 fisket de for total 689,2 millioner kroner. Det er drøyt 45 millioner kr mer enn for 2020. Med driftskostnader på 506,5 millioner kr endte selskapet opp med et årsresultat på 138,3 millioner kr. MS «Båtsfjord» ble kjøpt av søsterselskapet Finnmark Havfiske på slutten av året.

Overskuddet på 138,3 millioner kr fordeles med 15,46 millioner kroner til egenkapital og 122,8 millioner kroner til konsernbidrag. Selskapet hadde ved årsslutt en egenkapital på 405 millioner kr av en totalkapital på 1 173 millioner kr. Det tilsvarer en egenkapitalandel på 35 %.

Det ble i 2021 gjort investeringer på til sammen 103 millioner kroner, som inkluderer kjøp av MS «Båtsfjord» for 86 millioner og oppgradering og investering på eksisterende flåte for 17 millioner.

Selskapet eies av Havfisk Stamsund AS (52,93 %) og Havfisk Melbu AS (47,07 %). Begge eierselskapene eies i sin helhet av Lerøy Havfisk AS.

Hammerfest Industrifiske

Hammerfest Industrifiske AS eier kombinasjonstrålerne MS «Doggi» og MS «Rypefjord», som til sammen disponerer 6 kvoteenheter torsk og 5.7 kvoteenheter hyse og sei.

Trålerne fisket i 2021 inn 265,6 millioner kroner, som var 34 millioner mer enn året før. Selv om driftskostnadene var 18,7 millioner mer enn i 2020, endte de med et årsresultat på 69,1 millioner kroner.

Bortimot hele overskuddet på 69,1 millioner kroner settes av til utbytte, mens bare 70 403 kroner går til egenkapital. Selskapet hadde en egenkapital ved årsslutt på 92 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 42 %.

Om lag 9,2 millioner av driftsmidlene var avsatt til løpende oppgradering av fartøyene «Doggi» og «Rypefjord». Selskapet eies av Havfisk Finnmark AS (60 %) og Hammerfest kommune (40 %). Førstnevnte er i sin helhet eid av Lerøy Havfisk AS.