Årsregnskap

MS «Breidtind» ble overlevert til Nergård Havfiske i januar i år.

Nergård Havfiske: Høye priser ga solid overskudd

TROMSØ: Nergård Havfiske AS hadde i 2021 en omsetning på 768,3 millioner kroner, som var 135 millioner høyere enn året før.

Publisert Sist oppdatert

Det ga et overskudd på 258,5 millioner kr i 2021. Overskuddet overføres i sin helhet til egenkapital.

Positiv utvikling

Økningen i omsetning skyldes i hovedsak økt fangstvolum og økte priser, skriver styret i sin årsberetning for 2021. Den høye omsetningen kom på tross av at kvotene for torsk ble nedjustert med 20 %, mens kvotene for hyse ble satt ned med 14 %, fra 2020 til 2021. Kvotene for sei forble uendret.

Prisene utviklet seg derimot positivt gjennom hele 2021, og for torsk endte salgsprisene 29 % høyere enn ved starten av 2021. For hyse og sei var prisutviklingen enda høyere, henholdsvis med 41 og 45 %.

Fire trålere i aktivitet

Fiskebåtrederiet hadde i fjor fire trålere i aktivt fiske; MS «Tønsnes», MS «J. Bergvoll», MS «Kågtind II» og MS «Senja». Selskapet har fem torsketråltillatelser og disponerer 13.09 kvotefaktorer for torsk og hyse, samt 15.06 kvotefaktorer for sei, nord for 62 breddegrad.

MS «Tønsnes» ble solgt og overlevert til nye eiere i desember i fjor. Nergård Havfiske AS fikk nybygget MS «Breidtind» overlevert i januar i 2022, og har kontrahert ytterligere ett nybygg som skal leveres i desember 2023.

Reduserer miljøpåvirkning

Selskapet jobber kontinuerlig med tiltak for å redusere påvirkning av miljø og klima. Flere av trålerne til rederiet har fått bygd om motorene og installert renseanlegg for å oppnå lavere og renere utslipp. I tillegg er selskapets nyere trålere utstyrt med batteripakke, landstrømanlegg, varmegjenvinning og styringssystem for energioptimalisering, skriver rederiet videre i sin årsberetning.

Usikkerhet i markedet

Styret peker på en rekke faktorer som bidrar til økt usikkerhet i markedet, blant annet Covid19-pandemien, Russlands invasjon av Ukraina, logistikkutfordringer, økte energipriser og utvikling i ulike valutakurser.

Styrets inntrykk er at selskapet er godt forberedt på å møte de utfordringene som de står ovenfor de neste årene, heter det i beretningen.