Årsregnskap

SOLID: Omsetningen endte i et beskjedent årsresultat hos GOT Marine AS.
SOLID: Omsetningen endte i et beskjedent årsresultat hos GOT Marine AS.

Beskjedent årsresultat, tross solid omsetning

MANDAL: Høy omsetning endte i et svakt årsresultat for GOT Marine AS.

Publisert Sist oppdatert

-Selskapet holder til i Mandal og leverer fiskebåter mellom 11 og 28 meter. I fjor omsatte verftet for 169,5 millioner kroner, som er en forbedring på 16,4 millioner fra 2020.

Beskjedent driftsresultat

Driftsresultatet ble likevel på beskjedne 795 637 kroner, som var opp ca 453 000 kroner fra året før. Endring i utsatt skattefordel på 96 091 kr og netto finans på 67 780 kroner gjorde at årsresultatet og overskuddet endte på 959 508 kroner.

Overskuddet går til selskapets opptjente egenkapital, og den bokførte egenkapitalen ved utgangen av året var på 4,86 millioner kroner. Egenkapitalandelen er på 16,2 %.

Viser forbedringer

– Selskapet viser tydelige forbedringstegn i forhold til underliggende lønnsomhet i de enkelte prosjekter. Virksomheten rapporterer et overskudd i 2021 og en høy ordrereserve ved inngangen til 2022, skriver styret i sin årsberetning for 2021.

Global Ocean Technology AS (GOT) ble stiftet i 2018 og består av syv ulike selskaper, som driver med produksjon av fiskebåter, marine tjenester, bemanningstjenester av fagpersonell, rigginntak og teknisk tjenesteyting.

2021 var selskapets fjerde finansielle år, og i september tiltrådte ny administrerende direktør, Tore Prestjord, og selskapet ble organisert gjennom fire forretningsområder; GOT Marine, GOT Service, GOT Energy og GOT Products.

Stort behov for nybygg

Selskapet skriver videre at det vil være stort behov for nybygg og rehabilitering av en rekke fartøy som gir selskapet muligheter innen flere næringer og markeder. GOT Marine AS er godt posisjonert for å bidra i den marine transformasjon av fremdriftsløsninger og fartøy fremover.

– Gjennom GOT Products og GOT Marine har vi deltatt i pågående prosjekter for elektrifisering og hybridisering av fiskebåter og andre fartøy, som vi venter å se konkrete kontakter av allerede i 2022.

Risiko i prisutvikling

– Styret ser en positiv utvikling i GOT og flere spennende muligheter framover innenfor havrettede næringer som etterspør grønne løsninger.

Risikoen, slik styret ser det, ligger i prisutvikling på produktene, som følge av inflasjon og høyere råvarepriser. Noe som kan skape usikkerhet for etterspørselen på kort sikt.

Påvirket av Covid-19

Covid-19 var en faktor i 2021 som påvirket GOT negativt økonomisk. Først og fremst i form av demobilisering av personell i arbeid hos eksterne kunder, som medførte midlertidige permitteringer av reisende personell, skriver styret i videre i sin beretning.

Svekkelsen av den norske kronen, både før og under Covid-19, har også påvirket selskapet i ulik grad.
– Innsatsfaktorer som kjøpes inn fra utlandet er blitt dyrere, samtidig som tjenester og produkter som leveres ut av Norge er blitt mer konkurransedyktig, skriver de videre i beretningen.