Fiskebåt Vest

Presset øker for bruk av havområdene

Fiskebåt Vest: – Fiskerinæringa møter stadig større konkurranse om bruk av havområdene. Vi må sørge for at det blir plass til både energiproduksjon og fiskeri, sier styreleder i Fiskebåt Vest, Janne Grethe Strand Aasnæs.

Publisert

Vindkraft er hovedtema på Fiskebåt Vest sitt årsmøte førstkommende fredag, 2. desember. De inviterer både forkjempere og motstandere av vindkraft til havs til årsmøtet for å legge frem sine synspunkt. Det skriver Fiskebåt Vest i en pressemelding.

Vil være lydhøre

– Vi ønsker å få en opplysende debatt der vi også får løftet fram våre synspunkt i dette spørsmålet. Samtidig vil vi være lydhøre overfor vindkraftbransjen og deres planar. Vi har derfor invitert Åslaug Haga, som er daglig leder i bransjeorganisasjonen Norwea, for å høre hva de tenker om sameksistens på havet, seier Aasnæs.

Bredt spekter innledere

Blant innlederne er ellers statssekretær Elisabeth Sæther fra Olje- og energidepartementet, Jan Emblemsvåg fra NTNU, Anne Christine Palm, forskar ved Havforskingsinstituttet, Ole Anders Nøst, Oceanbox, Finn Gunnar Nielsen, Bergen Offshore Wind Centre og Hanna Bauge, Fiskebåt.

Opptatt av gode løsninger

– Som fiskere er vi opptatt av å finne gode løsninger for å redusere utslippene av klimagasser. Men det er også viktig at man ikke overkjører ei stor og viktig fiskerinæring som tross alt har vært der fra tidenes morgen, og som leverer sunn og ikke minst klimavennlig mat. Derfor er vi opptatt av å få mer kunnskap, og at man legger en føre-var-strategi til grunn, seier Aasnæs.