EN HOVEDSAK: Årsmøtet får orientering om organisasjonssaken fra lederen i Fiskarlaget Vest Terje Eriksen

Fiskarlaget Vest enstemmige om sammenslåing - med et forbehold

Delegatene på årsmøtet i Fiskarlaget Vest vedtok enstemmig å slutte seg til den fremforhandlede sammenslåingsavtalen mellom Fiskarlagets medlemslag i Sør-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Vedtaket i Fiskarlaget Vest ble gjort under lagets årsmøte på Bryggen i Bergen torsdag. Det melder Norges Fiskarlag.

Avhenger av Sør-Norges fiskarlag

Vedtaket ble gjort med en forutsetning; nemlig at også Sør-Norges Notfiskarlag, som de siste av de fem partene, gjør samme vedtak i sitt årsmøte. SNN sitt årsmøte holdes også i Bergen og settes fredag 28. oktober klokken 13.

Årsmøtet poengterer i sitt vedtak at erfaringene fra samarbeid med Møre og Romsdal Fiskarlag de to siste årene har vært svært positivt og at dette også er med i vurderingen når Fiskarlaget Vest har landet på å gå for en slik samarbeidsløsning for organisasjonens medlemslag i Sør-Norge.

Er helt i sluttfasen

Etableringen av Sør-Norges Fiskarlag er nå definitivt i sluttfasen etter at følgende lag har gjort vedtak om sammenslåing:

• Sogn og Fjordane Fiskarlag holdt sitt årsmøte den 5. oktober 2022• Møre og Romsdal Fiskarlag møttes i Molde 19. oktober 2022• Fiskerlaget Sør vedtok sammenslåing 22. oktober 2022• Fiskarlaget Vest, årsmøte torsdag 27. oktober

Fra før har medlemslagene fra Trøndelag og nordover vedtatt å gå sammen i Nord Fiskarlag.

Kontor og ansatte

Det er avklart at dagens stillinger videreføres i det nye medlemslaget og på de kontorstedene de er ansatt ved i dag. Sør-Norges Fiskarlag har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Det opprettes en ny stilling som daglig leder i Sør-Norges Fiskarlag.

Lagene er enige om at det skal være kontor på følgende steder. - Oslo - Bergen - Måløy - Ålesund

Styret

Styret i det nye laget tilrås å ha 11 medlemmer. Styret skal ha en sammensetning som tar utgangspunkt i geografi og redskapsgrupper.

Styret skal ha følgende fordeling ved lagets dannelse.

Møre og Romsdal: 3 medlemmer

Sogn og Fjordane: 2 medlemmer

Fiskarlaget Vest: 3 medlemmer

Fiskarlaget Sør: 2 medlemmer

Sør-Norges Notfiskarlag: 1 medlem

Styrets medlemmer nomineres av årsmøtene i lagene og velges på stiftelsesmøtet. Styret vil bestå av leder, nestleder og ni styremedlemmer, hver med to personlige varamedlemmer.

Stiftelsesmøtet Lagene tar sikte på å gjennomføre et stiftelsesmøte på Gardermoen 15. desember i år med 77 representanter.

Fordeling av representanter til stiftelsesmøtet:

Møre og Romsdal Fiskarlag: 21

Sogn og Fjordane Fiskarlag: 13

Fiskarlaget Vest: 21

Fiskerlaget Sør: 17

Sør-Norges Notfiskarlag: 5