OPTIMISME: Det råder fremdeles optimisme i næringen, og flere velger fiskeyrket.

Optimismen råder i næringa

Det er fortsatt optimisme i næringen. De siste åtte-ni årene har det vært en positiv utvikling i rekrutteringen til fiskeflåten, og andelen kvinner er doblet siden 2015.

En ny undersøkelse gjennomført av NTNU og Norges Fiskerihøgskole (NFH) viser at det fremdeles er optimisme i fiskerinæringen. Av de 415 tilfeldige fiskebåteierne som har deltatt i undersøkelsen, har 55 prosent svart at de tror det økonomiske resultatet vil gå i positiv retning de neste fem årene.

Anbefaler fiskeyrket

Dette er den tredje undersøkelsen om temaet siden 2007, og viser en nedgang fra 2015, men likevel på samme nivå som i 2007.

- Med kommende kvotekutt og høyere kostnader, var det forventet at optimismen ville være lavere enn i 2015. Til tross for mørkere utsikter, så svarer over 80 prosent av båteierne og 90 prosent av mannskapet at de vil anbefale fiskeyrket for andre, skriver Norges Fiskerihøgskole, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, på sine nettsider om undersøkelsen.

Positiv utvikling

Tross mørkere utsikter har over 80 prosent av de spurte båteierne svart at det økonomiske resultatet har bedret seg de siste fem årene. NFH peker på at den positive utviklingen trolig har medvirket til at andelen fiskere under 30 år, registrert på B-bladet i fiskermanntallet, har økt i perioden fra 2015 til 2022. Også andelen kvinner under 30 år, som er registrert fiskere, har doblet seg i samme periode.

Kun 15 prosent av fiskebåteierne med mannskap har svart at de i 2023 har hatt rekrutteringsproblemer, noe som er lavere enn i 2015.

Opplever mer trakassering

Andelen båteiere som svarer at de har hatt kvinner som mannskap er høyere i 2023 enn i 2015, og over 70 prosent av mannskapet har svart at de har hatt kolleger av begge kjønn om bord. Et stort flertall av de som har svart, 82 prosent, synes det er positivt med både menn og kvinner om bord på fiskebåter.

Det kommer frem at 6,3 prosent har opplevd trakassering om bord, og over 20 prosent av fiskerne har svart at de har observert trakassering av andre. NFH skriver at, selv om de har få kvinner i materialet i undersøkelsen, så viser funnene at kvinner er mer utsatt for trakassering og mobbing enn menn.

- Våre funn samsvarer med andre undersøkelser. Dette viser betydningen av kontinuerlig arbeid med å utvikle et trygt og godt arbeidsmiljø, skriver NFH.

Finansiert av NFH og FHF

Undersøkelsen er finansiert av NFH og med et økonomisk bidrag fra Fiskerinæringens forskningsfinansiering (FHF). Norfakta Analyse har gjennomført datainnsamling i perioden mars til juni 2023. Totalt har 921 (båteiere og mannskap) svart på undersøkelsen, og av disse er 415 båteiere og 506 mannskap. Det er registrert 9597 fiskere på B-bladet til fiskermanntallet.