Ungdomsfiske

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i Svolvær.
LOFOTEN: Her er fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i Svolvær.

Nå kan kommunene søke tilskudd til ungdomsfiske

Regjeringen annonserer nå utlysing av tilskudd til ungdomsfiskeprosjekter. Kommunene oppfordres til å søke.

Publisert

Kommunene over hele landet oppfordres til å søke om tilskudd på inntil kroner 200 000 for å realisere ungdomsfiskeprosjekter sommeren 2024. Prosjektene skal legge til rette for at unge mellom 12 og 25 år kan skaffe seg verdifull erfaring innen fiskeriene.

Stor betydning

Den totale rammen for tilskuddet er på to millioner kroner, og flere kommuner kan motta støtte.

– Fiskeriene har stor betydning for folk og lokalsamfunn langs hele kysten. Å engasjere ungdom i denne sektoren er ikke bare en investering i deres fremtid, men også i bærekraften og kontinuiteten av næringen selv, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Dobling fra 2022

I fjor fikk 242 ungdommer fra 17 forskjellige kommuner sommerjobb i fiskerisektoren gjennom kommunale prosjekter. Det er en dobling fra 2022. Da deltok 112 ungdommer fra syv kommuner.

– Det er inspirerende å se resultatene fra kommunenes arbeid i fjor. Rapportene viser en imponerende innsats og tilfreds ungdom. Jeg håper at disse erfaringene vil motivere flere til å velge en karriere innen fiskerinæringen, sier Myrseth.

Sammen med eksisterende ordninger, slik som ungdomsfiskeordninga, tildeling av skolekvoter, lærlingekvoteordningen, ungdomstillegg og ekstra kvotebonus for enkelte fiskere under 30 og 40 år, bidrar ungdomsfisketilskuddet til å styrke rekrutteringen til norsk fiskerinæring.

Tidligere utlysning

I 2022 ble tilskuddene utlyst i april, med tilsagn gitt den 2. juni. Mange kommuner etterlyste en tidligere start for prosjektene, noe departementet imøtekom ved å lansere utlysningen allerede i januar 2023, med søknadsfrist 28. februar.

På grunn av en økning i søknadene, og et politisk ønske om en større økonomisk ramme, måtte departementet vente med å gi tilsagn til etter at revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble presentert i mai 2023. Tilsagnsbrevene ble sendt ut den 5. mai, med forbehold om Stortingets godkjenning av den foreslåtte økningen på 1 million kroner for ordningen i 2023.

– Vi har som mål å dele ut pengene tidligere i år enn hva vi gjorde i fjor. En tidligere start gir kommunene bedre planleggingstid og øker mulighetene for å engasjere flere unge, sier fiskeri- og havministeren.

Søknadsfristen er 28. februar. Gå til søknadssiden.