TROR PÅ OMORGANISERING: – Om vi ikke får til dette så har vi ikke lyktes med prosessen. Målet er at organisasjonsprosessen skal styrke organisasjonen, også lokallagsarbeidet, sa fiskarlagsleder Kåre Heggebø til forsamlingen.

Fiskerlaget Sør med historisk vedtak - mot fire stemmer

Fiskerlaget Sør vedtok lørdag å gå inn i Sør-Norges Fiskarlag. Vedtaket ble gjort med 22 mot fire stemmer. Siste ord i prosessen har dermed de to medlemsleddene som holder sine årsmøter i Bergen neste uke.

Fiskerne i Sør landet altså et klart flertallsvedtak i saken. Det melder Fiskarlaget på sine nettsider.

To lag mangler fortsatt

Vedtaket innebærer at Fiskerlaget Sør slutter seg til en sammenslåing av Møre og Romsdal Fiskarlag, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Fiskarlaget Vest, Fiskerlaget Sør og Sør-Norges Notfiskarlag til et nytt Sør-Norges Fiskarlag.

De to lagene som ennå ikke har holdt sine årsmøter er Fiskarlaget Vest og Sør-Norges Notfiskarlag. De to lagene møtes torsdag og fredag 27. og 28. oktober.

Klar forventning

Årsmøtet på Larkollen ved Moss var tydelige i sin forventning om at Norges Fiskarlag som hovedorganisasjon vil bidra til å at sammenslutningsprosessen ivaretar medlemmenes interesser i de eksisterende medlemslagene.

Årsmøtet forventer også at Norges Fiskarlag sørger for nødvendig økonomisk støtte til ny stilling som daglig leder i de nye medlemslagene, i tråd med forventningene til forhandlingsutvalget som har utarbeidet forslaget.

– Slik finansiering bør gis frem til spørsmål om finansieringsmodell for Norges Fiskarlag er avklart, påpekes det i vedtaket.

Noe skepsis

Vedtaket tar også opp i seg den grad av skepsis i medlemsmassen, som også kom til uttrykk i debatten i årsmøtet, at man frykter økt avstanden fra lokallag og enkeltmedlemmer til nytt styre, og at dette er noe som utfordre medlemmenes opplevelse av tilhørighet og verdi av medlemskap i Fiskarlaget.

Gratulasjon

Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag var den første som benyttet muligheten til å gratulere årsmøtet med vedtaket.

Han kaller vedtaket både klokt og fremtidsrettet.

Heggebø fortalte årsmøtet at bekymringen om arbeidet på grunnplanen i Fiskarlaget også har kommet tydelig frem i flere av de andre medlemslagenes årsmøter.

– På årsmøtet til Møre og Romsdal i Molde denne uka var også lokallagenes rolle og arbeid fremme i debatten. Dette er viktig og riktig at det blir belyst, sa han før han avsluttet med følgende konstatering:

– Om vi ikke får til dette så har vi ikke lyktes med prosessen. Målet er at organisasjonsprosessen skal styrke organisasjonen, også lokallagsarbeidet, sa Kåre Heggebø.