SOKNET REDSKAP: Sjøtjenesten soknet mye tapte redskaper på strekningen mellom Sørøysundet og Tromsø.

Får mye tips om etterlatte redskaper

Garnlenker, trålpose og annet søppel fra fiskeri ble fangsten da Fiskeridirektoratets sjøtjeneste nylig hadde opprydding i nord.

Sjøtjenesten benyttet MS «Fjorgyn» i oppryddingen av tapte redskaper på strekningen Sørøysund i Finnmark til Tromsø.

    Her er hva sjøtjenesten soknet opp: 

  • Sørøysundet - garnlenke med 15 garn. Innmeldt på riktig vis, men ingen reaksjon. 
  • Karihol-grunnen – lenke med kveitegarn, iler og patentanker. 20 gamle trådgarn. Ukjent eier, funnet på bakgrunn i tips. 
  • Skarsfjord, Ringvassøy – fjernet en reketrål forlengelse og en trålpose fra fjæra etter tips fra Tromsø kommune. 
  • Skulsfjord, Kvaløya – rektangulær plastramme fra skjelloppdrett og en stor bunt med tauverk, samt noe søppel i Rekvika på forespørsel fra Tromsø kommune. 
  • Ersfjord, Kvaløya – forlengelse og trålsekk med labbetuss etter tips fra Tromsø kommune. Kan se ut som tråler har slitt/sprengt fra seg.
TRÅLPOSE ble fjernet fra fjæra i Skarsfjord.

Fokus på opprydding

Seniorrådgiver hos Fiskeridirektoratet, Tor Johansen, sier de hele tiden har fokus på opprydding av marint avfall.

– Vi plukker med oss det vi kan når vi har anledning og det ikke er til stort hinder for annen aktivitet, forteller han til Kystmagasinet.

Tips fra publikum

De får en jevn strøm av tips fra publikum om etterlatte redskaper og avfall fra fiskeri og havbruk.

– I tillegg er de fleste yrkesfiskere flinke til å melde inn tapte redskaper, som de selv ikke greier å finne eller få opp, samt at yrkesfiskere også er flinke til å melde ifra om områder hvor de ofte hekter seg fast i gamle etterlatenskaper, forteller han videre.

Bedre kapasitet

Ifølge Johansen er det blitt mer sokning på sjøtjenesten, først og fremst fordi de med «Fjorgyn» har fått mye bedre kapasitet til sokning enn tidligere.

– Dette går primært på langt bedre dekksplass for å ta hånd om det som kommer opp, og langt større kraft for å ta tyngre etterlatenskaper som sitter godt fast.