FHF-rapport

VEKST: Sjømatnæringen med en solid vekst de siste 15 årene.

Verdiskapning for over 120 milliarder kroner

Sjømatnæringen har opplevd en eventyrlig vekst de siste 15 årene, både i verdiskapning og sysselsatte.

Sjømatnæringen har opplevd en eventyrlig vekst de siste 15 årene. Fra 2007 til 2021 har verdiskapningen i næringen vokst fra 35 til 120 milliarder kroner, som er en økning på hele 242 prosent.

Økte med 10 milliarder

Bare det siste året, fra 2020 til 2021, økte verdiskapningen i næringen med 10 milliarder kroner. Dette kommer frem i FHF-rapporten Ringvirkninger av sjømatnæringen 2021, utarbeidet av Menon Economics, Norce og Nofima på oppdrag fra FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering), og som ble publisert i høst.

20 milliarder fra fiskeri

Verdiskapningen fra fiskeri utgjorde snaut 20 milliarder kroner i 2021, mens for fiskeindustri (inklusiv lakseslakterier) lå verdiskapningen på 28 milliarder kroner.

For akvakultur og indirekte ringvirkninger fra akvakultur var den samlede verdiskapningen om lag 36 milliarder kroner, mens det for leverandørindustrien utgjorde 32 milliarder kroner i 2021.

Sysselsetter flere

Også antall sysselsatte i næringen har økt de siste årene. Bare på ett år, fra 2020 til 2021, var det 13 000 flere sysselsatte. Samlet sett var det 105 900 sysselsatte i sjømatnæringen i fjor.

53 300 personer var direkte sysselsatt i næringen, det være seg innen fiske og fangst, oppdrett, industri og foredling og spesialiserte leverandører. I tillegg var det indirekte sysselsatt 52 600 personer i næringer som investerer i og/eller selger varer og tjenester til sjømatnæringen.

Viktigste distriktsnæring

Sjømatnæringen er blant Norges viktigste næringer, og da spesielt er den en viktig næring for Distrikts-Norge. Vest- og Nord-Norge er de regionene der næringen har størst betydning for både verdiskapning og sysselsetting.

Blant fylkene troner Møre og Romsdal på topp når det gjelder verdiskapning, med 13 milliarder kroner. Mens Troms og Finnmark, Nordland, Vestland og Trøndelag følger deretter, alle mellom 11 og 12 milliarder kroner. For

Møre og Romsdal og Troms og Finnmark utgjør den samlede sysselsettingen av sjømatnæringen 13 prosent, mens det i Nordland utgjør 11 prosent av sysselsettingen.

TOPPER: Ålesund topper oversikten av kommuner der verdiskapningen er høy.

Ålesund på topp

Når det gjelder hvilke kommuner som er de viktigste sjømatkommunene, målet etter verdiskapning, er det Ålesund som troner øverst med en verdiskapning på 4,6 milliarder kroner i 2021.

Etterfulgt av Frøya (3,8 milliarder NOK), Bergen (2,2 milliarder NOK), Nærøysund, Senja, Kinn og Tromsø (alle med i overkant av 1 milliard NOK).

Mye leverandørindustri

Ålesund er også den kommunen med høyest sysselsetting innen sjømatnæringen, med nesten 2900 sysselsatte. Leverandørnæringen og fiskeriene står for en stor del av verdiskapningen i Ålesund.

Samtidig er det mye leverandørindustri i byen, i tillegg til at flere store sjømatselskaper hovedkontorer her. Det samme gjelder for Bergen.

Sterk sysselsetting

Frøya derimot er, i motsetning til Ålesund og Bergen, en distriktskommune der sjømatnæringen står sterk rundt akvakultur og salgsaktivitet. Hele 65 prosent av sysselsettingen i privat sektor er knyttet til sjømatnæringen. Samme andel har også Røst, Værøy og Båtsfjord.