FARTØYVERN: Fiskekutteren Faxen får 1,7 millioner kroner i tilskudd fra fylkesrådet i Nordland.

Gir flere millioner til fartøyvern

Fylkesrådet i Nordland har bevilget 3,5 millioner kroner til fartøyvern.

Nå har Nordland fylkeskommune fordelt tilskudd til ivaretakelse av fredete og vernede fartøyer i fylket.

Viktig del av historien

– De fredete og vernede fartøyene er en viktig del av Nordlands historie. Gjennom å ta vare på fartøyene tar vi også vare på historien og kan formidle denne på en god måte, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset, i en kommentar til saken på Nordland fylkeskommunes nettside.

Faxen

«Faxen» er en av trebåtene som er prioritert i årets tildelinger. Foreningen bak «Faxen» skal i gang med et omfattende arbeid som har vært utsatt i mange år på grunn av manglende midler.

Fylkeskommunen velger å prioritere fartøyet med 1,7 millioner kroner i år og til neste år. Å ferdigstille «Faxen» gjør fartøyet i stand til å bli en del av kulturhovedstaden Bodø 2024 og samtidig kunne delta på Kystens landsstevne i Bodø neste sommer.

Symra og Gamle Salten

Andre fartøyer som er prioritert er «Symra», som er en liten fiskeskøyte i Svolvær. Fartøyet får 300 000 kroner fra fylkesrådet.

Også fartøyet «Gamle Salten» får midler fra fylkeskommunen. Fartøyet får 1,2 millioner til 5-års klassing, slik at det kan bli operativt og være en del av kulturhovedstaden Bodø 2024.