ÅRETS FACEBOOKSIDE 2023: Hvilken Facebookside fortjener ærestittelen?

Fiskeriets Facebookside 2023

Vær med og nominer hvilken fisker, fiskebåtreder eller fiskefartøy som skal få hederstittelen Fiskeriets Facebookside 2023.

Det er svært mange fiskere, båter og rederier som har en Facebookside hvor de forteller om sine aktiviteter. Mange av disse er fulle av god og ofte svært nyttig informasjon.

Hvilke eller hvilken side Facebookside synes du er best? Send en link eller navn på siden til terje@kystmagasinet.no. Skriv gjerne et par linjer om hvorfor du nominerer siden til «Årets Facebookside 2023». Ærestittelen er basert på aktivitet i året og årene som har gått.

NOMINER: Her kan alle kategorier av fiskere, fartøy og fiskere få ærestittelen.

Nominasjoner kan også legges som kommentar under innlegg vi legger ut i ulike internettgrupper. Men da innen tre døgn etter at vi har lagt ut innlegget.

Kystmagasinet skal sørge for at det tilkommer de som vinner ære og heder!

Vi vil i utvelgelsen som foretas av redaksjonen tillegge momenter som regelmessig oppdatering, formidling av kunnskap om fiskeryrket og sjømat, bruk av bilder og video vekt. Men også annet som original presentasjon vil kunne vektlegges.

Vi ønsker at det nomineres i alle flåtegrupper, fra de som driver heimefiske på fjorden til de som fisker med store fartøy på havet.

Vi må ha alle nominasjoner innen onsdag 18. januar klokken 24:00.