GODT FISKE: – Mai er oppstartsmåned for nordsjøsildefisket, og i år har fisket vært godt. Vanligvis er juni hovedmåneden for dette fisket, men i år er 60 prosent av kvoten på 73 000 tonn tatt i mai, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen. (Arkivfoto: Terje Engø)

Verdiøkning for sild og makrell i mai

Mai var en god måned for sild, det ble også verdiøkning for makrell sammenlignet med fjoråret, til tross for at det er lavsesong.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Sildesalgslaget på sine nettsider.

– Mai er oppstartsmåned for nordsjøsildefisket, og i år har fisket vært godt. Vanligvis er juni hovedmåneden for dette fisket, men i år er 60 prosent av kvoten på 73 000 tonn tatt i mai, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Egypt seiler opp 
¤ Norge eksporterte 16 100 tonn sild til en verdi av 302 millioner kroner i mai.
¤ Verdien økte med 192 millioner kroner, eller 173 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
¤ Volumet økte med 79 prosent.
¤ Egypt og Polen og Litauen var de største markedene for norsk sild i mai.
NVG-sild dominerer
Det er imidlertid ikke nordsjøsilden som dominerer eksporten i mai. Det er det NVG-silden som gjør.
– Hel fryst NVG-sild er det største produktet med 5 900 tonn. Her står Egypt alene for 4 500 tonn, sier Jan Eirik Johnsen.
Vekst for matjessild
Samtidig gir de økte nordsjøsildfangstene utslag på eksporten. Et viktig produkt av nordsjøsild er matjessild. Her er Nederland det viktigste eksportmarkedet. I mai i år ble det eksportert 1 600 tonn fryst hel sild dit, mot 450 tonn i samme måned i fjor.
– Som for mange andre arter og produkter oppnår sild gode priser i markedene. En svekkelse av den norske kronen og økte matvarepriser gir silden et løft siden det er en rimelig proteinkilde. I Tyskland øker konsumet av sild igjen. I april var konsumet 3,3 prosent høyere enn samme måned i fjor, og 13 prosent høyere enn i april 2019, sier Johnsen.

Lavsesong for makrell
¤ Norge eksporterte 6 800 tonn makrell til en verdi av 137 millioner kroner i mai.
¤ Verdien økte med 8 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
¤ Det er en nedgang i volum på 12 prosent.
¤ Vietnam, Thailand og Sør-Korea var de største markedene for norsk makrell i mai.
Makrelleksporten er inne i lavsesong frem til ny fangstsesong starter. En sterk etterspørsel i markedene og lavere fangst i 2022 gir utslag i lavere eksportvolum, men høye priser.
For hel fryst makrell under 600 gram var snittprisen på 18,45 kroner per kilo i mai, en økning på 26 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.
God etterspørsel i Asia
– De asiatiske markedene dominerer makrellekspoten, og her meldes det om god etterspørsel. Mange land i regionen har hatt koronarestriksjoner lenger enn i Europa, og en gradvis fjerning av disse har ført til økt etterspørsel i hotell-, restaurant- og kantinesegmentet. I tillegg har en del land hatt en svak utvikling på egenfangst, noe som har gitt høy etterspørsel, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.