ELDRE SJARK MED SOLID KVOTE: "Linnea" er bygget i 1975 og har i år over tusen tonn med kvoter.

2700 tonn kvote fordelt på tre sjarker

Dag Rydland fra Bleik i Andøy i Nordland har kjøpt sjarken «Linnea» av Johnny Johansen i Melbu i Nordland. Rydland solgte i fjor Selfasjarken «Theo», et fartøy bygget i 1990, og med lengde på 10,65 meter.

«Linnea» skal ifølge søknad om erverv drive fiske med garn, juksa og line i Nord-Norge etter torsk, sei og hyse.

NESTEN 3000 TONN KVOTER: Dag Rydland fra Bleik har tre sjarker med samlet kvote på nesten 3000 tonn.

«Linnea» har tillatelse for konvensjonelle fartøy under 28 meter, med faktor hyse nord på 2,25, faktor sei nord 2,26 faktor torsk nord 2,17, hjemmelslengde hyse og sei 9,17 meter og hjemmelslengde torsk 9,10 meter. Det gir i år «Linnea» kvoter på 522 tonn hyse, 478 tonn sei og 38 tonn torsk. Per dato er det ikke registrert fisk på «Linnea», hvilket betyr at resten av året kan brukes til å fiske 1038 tonn.

«Linnea» har en lengde på 9,42 meter og bredde på 3,14 meter og er bygget ved Månes Bygg i 1975. Motor er en Iveco med ytelse på 155 hestekrefter som ble installert i 2013.

«Magna» med lengde på 12 meter

I oktober i 2021 kjøpte Dag Rydland også sjarken «Sanderman» som fikk skiftet navn til «Magna». Denne er bygget ved Arctic Boats AS i Gausvik i 1995 og er en solid båt med lengde på 12,12 meter og bredde på 3,95 motor. Til rettighetene som hviler på denne båten er det i år kvote på 284 tonn hyse, 263 tonn sei og 39 tonn torsk.

ELDRE SJARK: Dag Rydland kjøpte sjarken for 650 000 kroner.

Dag Rydland har også et tredje fartøy, «Maja», en trebåt bygget i 1971 med lengde på 7,10 meter og bredde på 2,37 meter. På dette fartøyet hviler det rettigheter som i går gir kvote på 522 tonn hyse, 478 tonn sei og 38 tonn torsk. Det vil si at han har to mindre sjarker med kvoter på over tusen tonn hver, samt en stor 12-metring med samlet kvote på under 600 tonn. Det gir rett under 2700 tonn kvote som skal fiskes med sjarkene. Mye tyder på at han nok har planer om etter hvert å flytte mer av kvotene over på «Magna».

Kystmagasinet har ikke lykkes i å få kontakt Dag Rydland for å høre mer om hva hans planer er.