Storbritannia

BRITISKE myndigheter skal ta i bruk ny og moderne teknologi for å bevare fiskebestandene.

Tar i bruk ny teknologi for å bevare bestandene

Britene skal ta i bruk ny og moderne teknologi for å bevare fiskebestandene i britisk sone. 

- Bærekraften til britiske fiskebestander vil bli bedre ivaretatt gjennom bruk av teknologi for å overvåke og styre fiskeaktiviteten i engelske farvann. Det har den britiske regjeringen nylig kunngjort.

Tar i bruk REM

Teknologien – bedre kjent som Remote Electronic Monitoring (REM), involverer bruk av kamera, redskapssensorer og GPS-enheter for å sikre at fangstene er korrekt rapportert og at fisk ikke kastes ulovlig tilbake i sjøen.

Dataene som registreres skal støtte fiskeindustrien til å forvalte bestandene på en bærekraftig måte, og gi forhandlere og forbrukere større tillit til at fisken er bærekraftig.

Frivillige innen fem prioriterte fiskerier vil starte og benytte REM-systemer fra og med i sommer, for å arbeide med å avgrense Storbritannias forvaltningsmål og sikre at teknologien fungerer for fiskerne.

Blir obligatorisk på fartøyene

Når målene er ferdigstilt og REM-systemene viser å fungere godt nok, vil REM-systemer bli obligatorisk for alle fartøyer i disse fiskeriene – inkludert utenlandske fartøyer i britisk farvann.

- Informasjonen som leveres gjennom REM vil støtte den langsiktige lønnsomheten til fiskerisektoren, og bidra til å bygge Storbritannias matresistens og sikkerhet, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

Ny tilnærming til forvaltning

Den britiske fiskeriministeren, Mark Spencer, har uttalt at Brexit har gitt britene mulighet til en ny tilnærming til fiskeriforvaltning, som har de beste interesser for britisk fiskerisektor.

- Ved å utnytte denne teknologien kan vi forvalte fiskebestandene våre på en bærekraftig måte, til fordel for industrien, fremtidige generasjoner og vårt marine miljø, sa Spencer.

Fra 2025 vil både landinger og utkast bli regnet mot kvotetildelinger, og mengden kvote som brukes til å dekke utkast vil variere og vil avhenge av type fartøy og fangstredskap som benyttes. I tillegg vil det etableres utkastreduksjonsordninger for å identifisere måter å redusere uønsket fangst på i første omgang.

Britiske fiskere vil se at begge ordningene implementeres fra begynnelsen av neste år.