SAR: Bristow Norge vil i en overgangsfase også åpne en midlertidig helikopterbase på Flesland i Bergen.

Fra i dag overtar de søk- og redningstjenesten for Equinor i Sør-Norge

Fra og med i dag tar Bristow Norway over søk- og redningstjenesten ved Johan Sverdrup og Statfjord B-plattformene for Equinor.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Bristow, som er en av verdens ledende globale leverandører av offshore flytjenester.

Kontrakt på fire år

De tok i dag over deler av søk- og redningstjenestene offshore for Equinor. Oppstarten er 1. september 2023. Kontrakten er på fire år og inkluderer tre ettårige opsjoner for en mulig totalperiode på syv år.

– Vi er svært glade for at Equinor viser oss denne tilliten, og ser frem til et godt samarbeid i mange år fremover. Bristow er bransjeledende når det kommer til søk- og redningsarbeid, og det viktigste for oss er å sørge for sikkerheten til de mange tusen offshorearbeidere som arbeider på norsk kontinentalsokkel, sier Heidi Wulff Heimark, administrerende direktør i Bristow Norway AS.

– Hele organisasjonen vår har lagt ned en formidabel innsats for å være klar til kontraktens start, og vi er utrolig stolte av våre ansatte, fortsetter.

Helikoptrene vil også være tilgjengelige for den vanlige redningsberedskapen i området, dersom det trengs.

– Dersom våre mannskaper blir rekvirert av hovedredningssentralen, rykker vi selvsagt ut til oppdrag som angår andre typer skipsfart eller næring enn bare oljebransjen, sier Wulff Heimark til Kystmagasinet.

Kritisk del av beredskapen

Det er totalt tre søk- og redningskonfigurerte S-92-helikoptre tilknyttet avtalen.

To av dem er basert offshore ved Johan Sverdrup og Statfjord B-plattformene til støtte for operasjoner på den sørnorske kontinentalsokkelen. I tillegg åpner Bristow en midlertidig helikopterbase for søk- og redningstjenesten på Bergen Flesland, som dekker området Troll og Oseberg inntil Equinor har fått på plass en ny og mindre helikoptertype tilpasset SAR-hangar på Oseberg Feltsenter.

Bristow er dermed en kritisk del av beredskapen på sørnorsk kontinentalsokkel.

Mangeårig samarbeid

Bristow har vært luftfartspartner for Equinor i mer enn 25 år, og støttet norsk sokkel både for offshoretransport og søk- og redningstjenester. I tillegg til norske operasjoner, leverer Bristow helikoptertjenester til Equinor i Brasil og USA, opplyser de.

– Vi ser frem til å ta fatt på dette oppdraget for Equinor. Hele vårt sterke og dyktige SAR-team er klart for å sikre høy beredskap på sokkelen, sier Wulff Heimark.