TILSKUDD: Austevoll fiskerihavn er en av havnene som fikk støtte i 2017.

Ny runde med tilskudd til fiskerihavner

Kystverket lyser nå ut ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak, med søknadsfrist 1. november.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser Kystverket i en pressemelding. 

Skal stimulere til utbygging

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg i henhold til retningslinjer gitt av Kystverket. Statlige virkemidler fra Statsbudsjettet kapittel 916 post 60 skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner.

– Vi skal utvikle kysten og da må vi satse på fiskerihavnene, som er næringskritisk infrastruktur langs kysten. Det første jeg gjorde som statsråd var å ta tilbake fiskerihavnene til staten og nå har vi fått gjenreist tilskuddordningen, etter flere år uten midler til fiskerihavner. Tidligere i år har vi gitt 36 millioner kroner i tilskudd til 11 kommunale fiskerihavnetiltak. Nå åpner vi opp for flere nye prosjekter. Denne tilskuddsordningen bidrar både til å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og skape ny aktivitet. Jeg vil oppfordre kommunene til å søke så vi sammen kan realisere viktige prosjekter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Tildeling er foreløpig planlagt i januar–mars 2024, både for nye prosjekter for 2024 og eventuelt for prosjekter for 2025 og med forbehold om Stortingets vedtak i forbindelse med budsjettbehandling.

Samfunnsøkonomisk viktige fiskerihavnetiltak

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte.

Alle kystkommuner med aktive fiskerihavner – eller planer om etablering av fiskerihavner – er i målgruppen for tilskuddsordningen. Kystverket kan innvilge maksimalt 50 prosent av tilskuddsberettigede kostnader.

– De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene. Denne tilskuddsordningen bidrar både til å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og å skape ny næringsaktivitet. Vi oppfordrer derfor kommunene til å jobbe frem gode tiltak og søke tilskudd, sier Ruben Alseth, fungerende avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket, som opplever stor interesse for tilskuddsordningen.

På Kystverkets nettsider (https://www.kystverket.no/fiskerihavnetiltak/) finner du mer informasjon om tilskuddsordningen til kommunale fiskerihavnetiltak.