Makrellfiske
Makrellfiske i Nordsjøen.

Brexit økte norske utslipp

Brexit doblet karbonfotavtrykket til den norske makrellflåten. Årsaken er at norske båter ble utestengt fra britisk farvann, og dermed ble tvunget til å fiske i mindre effektive områder, viser ny studie.

Publisert

Dette er i en studie som er publisert i Marine Policy, og som er Universitetet i Bergen (UIB), Institutes of Sweden (RISE) og Fiskebåt står bak.

I Nord-Atlanteren tillater internasjonale avtaler ofte flåter å følge fisken over nasjonale grenser. Dette gjør det mulig for fiskere å fange fisken der det er mest effektivt. Men Brexit førte til at norsk makrellfiske plutselig ble utestengt fra britiske farvann.

Ved å studere Brexit som et naturlig eksperiment, brukte forskerne åpne fiskeridata for å avdekke konsekvensene. Resultatene avslører en alarmerende endring i fiskeriets ytelse og karbonutslipp.

Da norske fartøyer ble utestengt fra britiske fiskeområder, ble de tvunget til å fiske i mindre effektive områder. Fangsten per fisketur ble nesten halvert. I tillegg førte dette både til en dobling i antall turer per fartøy, og dobling i drivstofforbruk per kilo makrell fangstet.