PÅ DET JEVNE: Størst kvantum med sei ble levert i Vest-Finnmark med 460 tonn av totalen, hvorav 270 tonn kom fra not, 80 tonn fra trål, og 30-50 tonn på hver av garn, juksa og snurrevad, melder Norges Råfisklag.
PÅ DET JEVNE: Størst kvantum med sei ble levert i Vest-Finnmark med 460 tonn av totalen, hvorav 270 tonn kom fra not, 80 tonn fra trål, og 30-50 tonn på hver av garn, juksa og snurrevad, melder Norges Råfisklag.

Fersk fisk for 66 millioner og fryst for 154

Råfisklaget omsatte for 66 millioner kroner på fersk og 154 millioner kroner på fryst råstoff.

Publisert Sist oppdatert

Det viser tallene fra uke 38. Salg av sjøfryst reke og snøkrabbe, som har vært mellomlagret på nøytralt fryselager samt leveranse av en haneskjellfangst, bidro til en økning av total omsetning i Råfisklagets område forrige uke. 

I takt med årstiden leverer kystflåten et bredt utvalg av villfanget fisk og skalldyr. Taskekrabbe og leppefisk sør i Råfisklagets område, breiflabb og kveite spredt langs kysten, og torsk, hyse, sei og kongekrabbe i Finnmark.

Frystomsetning

1.790 tonn torsk var størst i fryst verdi med 58 millioner kroner. Deretter fulgte 1.060 tonn reke verdt 21 millioner kroner, 330 tonn snøkrabbe/19 millioner kroner, 1.640 tonn haneskjell/18 millioner kroner og 700 tonn sei/12 millioner kroner. Når det gjelder leveranser av fryst råstoff fra norske båter til nøytrale fryselager som bare delvis er omsatt, økte kvantumet i uke 37 og 38 etter to labre uker. Totalt ble det levert 4.090 tonn i uke 38, som var ned fra 4.600 tonn uka før. Det var 1.640 tonn haneskjell (rundvekt, omregnet fra 164 tonn muskel) som gjorde mest av seg i uke 38, fulgt av 650 tonn torsk, 640 tonn reke og 550 tonn hyse.

Kongekrabbe

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 38 ble på 66 millioner kroner, ned fra 75 millioner kroner uka før. Kongekrabbe var størst i verdi med 13 millioner av totalen, deretter følger sei med 10 millioner, og torsk med 9 millioner. 

I løpet av uke 38 ble det levert 46 tonn kongekrabbe til en verdi av 13 millioner kroner, ned fra 84 tonn og 24 millioner kroner uka før. 

Fangst av kongekrabbe fordeler seg med 15 tonn i Varangerfjorden, 3 tonn i havområdet mellom Båtsfjord og Vardø, 4 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord, 5 tonn i Tanafjorden, 4 tonn i Laksefjorden, og 11 tonn i Porsangerfjorden. Kvanta under 1 tonn i resterende fangstfelt.

Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 38:
Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 38:

Sei

Omsetningen av fersk sei i uke 38 utgjorde 1.050 tonn til verdi 10 millioner kroner. En nedgang fra 1.200 tonn/ 12 millioner kroner uken før. Størst kvantum levert i Vest-Finnmark med 460 tonn av totalen, hvorav 270 tonn kom fra not, 80 tonn fra trål, og 30-50 tonn på hver av garn, juksa og snurrevad. Deretter følger Øst-Finnmark med 210 tonn av totalen, hvorav 195 tonn kom fra snurrevad. I Troms var det levert 170 tonn, der var 80 tonn tatt på garn, og 40 tonn på hver av snurrevad og juksa. Vel 50 tonn levert i Vesterålen og tilsvarende i Lofoten/Salten, mens i underkant av 40 tonn var levert i Sør-Trøndelag og på Nordmøre.

Torsk

Omsetningen av fersk torsk i uke 38 var på 300 tonn til verdi 8,6 millioner kroner, ned fra 420 tonn og 11 millioner kroner uka før. Mest er det levert i Øst-Finnmark som står for 200 tonn av totalen, hvorav 160 tonn var fanget på line/autoline og 30 tonn på snurrevad. Vest-Finnmark følger deretter med 70 tonn av totalen, hvorav i underkant av 50 tonn kom fra snurrevad. I løpet av uke 38 ble det omsatt 195 tonn fersk hyse til verdi 2,8 millioner kroner. En reduksjon fra 230 tonn/ 3,2 millioner kroner uken før. Størst mengde var levert i Vesterålen som står for 67 tonn av totalen, herunder kommer 58 tonn fra line/autoline. Deretter følger Øst-Finnmark med 54 tonn, hvorav 30 tonn kom fra line/autoline og 20 tonn var tatt på snurrevad. Labert i øvrige områder. 

Omsetningen av ferskreke i uke 38 utgjorde 17 tonn til en verdi av 1,3 millioner kroner. En reduksjon fra 22 tonn/ 1,8 millioner kroner uken før. I uke 38 ble det omsatt 186 tonn taskekrabbe til en verdi av 2,9 millioner kroner. Omsetningen av fersk kveite i uke 38 utgjorde 76 tonn til verdi 4,4 millioner kroner. Størst kvantum er tatt med garn som står for 36 tonn av totalen. Omsetningen av breiflabb har økt jevnt og trutt utover høsten. Omsetningen i uke 38 utgjorde 140 tonn til en verdi av 4,3 millioner kroner. 

Lofoten/Salten er største sone med 35 tonn av totalen, mens sett per sted er det Dønna som har tatt imot mest med 8 tonn av totalen. Etter Lofoten følger Helgeland med 28 tonn, Sør-Trøndelag med 26 tonn, Nordmøre med 12 tonn. Kvanta under 10 tonn i resterende soner. Over 90 % av breiflabb tas med garn og det meste omsettes med tilstand sløyd u/hode (haler), nærmere bestemt 109 tonn (omregnet rund) til verdi 3,4 millioner kroner og snittpris kr 85,66 pr kg.

Sammenlignet med 2022

Tilsvarende for uke 38 i fjor var omsetningen 128 millioner kroner, hvorav utenlandske leveranser utgjorde 13 million kroner. Omsetningen for norske båter var dermed på 115 millioner kroner som var fordelt med 61 på fersk og 54 på fryst råstoff. Totalomsetningen hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor framgår av tabell 1. Omsetningen for norske båter så langt i år er 621 millioner kroner mer enn fjorårets, mens for utenlandske er det en reduksjon på 110 millioner kroner.