Bokomtale

NOTHENG: Sålnesbrygga på Bjarkøy er omtalt over flere sider i boka "Notheng" av Arne Blix.

Unik bok om kystens katedraler

Kystens katedraler er de kalt - nothjellene langs kysten. Forfatter Arne Blix har gitt ut boka "Notheng" som er et omfattende dypdykk i nothjellenes historie.

I omlag syv tiår, fra cirka 1900 til midten av 1960-tallet, var nothjellene et tydelig element i kystlandskapet og avgjørende for den rikdommen som ble tatt opp av havet.

Full av historie

Det ble satt opp hundrevis av nothjeller eller notheng langs kysten. Garn, nøter, hamp og tau måtte tørkes og impregneres etter hver sesong, slik at de ikke råtnet. Så kom nylonproduktene, og nothjellene mistet sin funksjon.

I dag er det mellom 50 - 60 av nothjellene som fortsatt står igjen. Ruvende og mektige står de der, som tause katedraler eller monumenter over en viktig og suksessrik tidsperiode i vår kyst- og fiskerihistorie.

Selv om de er tause og neste litt andektig, er de likevel sprekkfull av historier om mennesker, liv og røre, og om byggeskikk, konstruksjon og tradisjoner.

Tidkrevende prosjekt

Boka "Notheng - kystens katedraler" av forfatter Arne Blix har sitt utspring fra en oppgave han fikk av Trøndelag fylkeskommune tilbake i 2014. Blix og noen flere ønsket å bygge opp igjen nothenget på Krokholmen på Fosen i Trøndelag.

UTGIVELSE: Forfatter Arne Blix står bak boka om nothengene langs kysten.

Oppgaven fra fylkeskommunen gikk ut på at de måtte utarbeide en skisse av nothenget for at de skulle få tillatelse til prosjektet. Prosjektet tok både tid og penger de påfølgende årene – nothenget og kaia skulle bygges opp igjen helt fra grunnen.

Få skriftlige kilder

Blix fant svært få skriftlige kilder om notheng, og begynte å reise opp og ned langs kysten for å kartlegge nothengene. Til sammen har han kartlagt mellom 600 og 700 notheng, og særlig de 55 som fortsatt står igjen.

Åtte år senere stod derimot Krokholmen-prosjektet ferdig, og et omfattende materiale om nothenghistorien var samlet. Han kontaktet Museumsforlaget om muligheten for å utgi dette i bokform, noe forlaget var positivt til.

Fremmer kunnskap

Boka er ikke bare en historie om hvordan prosjektet ble realisert, men også om utvikling av fiskeriene, kultur og arkitektur. Den bidrar til å fremme fortidens kunnskap inn i vår moderne tid, og hvordan man kan bruke kunnskapen til for eksempel å løse plastforsøpling i sjøen, finne beste impregneringsmåte og bli kjent med bakteriene som finnes i sjøen.

Etterbruk

Blix avslutter boka med etterordet «Nothengtiden er ikke over». Her tar han for seg hvordan man bedre kan ta vare på, vise frem og skape engasjement for disse unike byggene og den spennende tiden de var operative langs kysten.

Han har noen spennende tanker om etterbruk av byggene. Man trenger en plan for etterbruk – det være seg en arena for skole, yrkesutdanning, aktivitetssenter for kystlag eller historielag, og ikke minst trenger man gode historiefortellere for å formidle historien om dem.