BLÅKVEITE: Fisket etter blåkveite tok seg opp etter en laber start.

Blåkveite tok seg opp, gode priser for fiskerne

Blåkveitefisket har tatt seg opp utover i uka etter en laber start. Fiskerne fikk gode priser på blåkveite, spesielt gjennom auksjon.

Forrige mandag (29.mai) startet direktefiske etter blåkveite. Direktefisket er for båter under 28 meter, som fisker med konvensjonelle redskaper.

Fisket tok seg opp

Etter en laber start på grunn av ruskevær, tok det seg opp utover i uka. Det ble fisket 1455 tonn fersk og 53 tonn frosset blåkveite til en samlet verdi av nesten 69,5 millioner kroner.

Størsteparten av blåkveitefangstene er levert hos fiskemottak i Troms og Vesterålen. 168 båter deltok sist uka, der også 20 båter med blåkveite som bifangst ble registrert.

Garn og line

Det er båten som fangster med garn og line/autoline som står for de største fangstene.

I Troms ble det levert 630 tonn blåkveite til en verdi av 29,1 millioner kroner sist uke, mens det i Vesterålen ble levert 510 tonn til en verdi av 23,2 millioner kroner. I Lofoten/Salten ble det levert 208 tonn til 10 millioner kroner.

Gode auksjonspriser

Norges Råfisklag har også gjennomført den første auksjonen av fersk blåkveite, dette ble gjort sist søndag. Målet har vært å se om fersk fisk kan omsettes på samme måte som frosset fisk gjennom auksjonssystemet.

Den første båten som testet ut auksjonen var «Nordsild» fra Ibestad, med 6 tonn blåkveite som Gadus Norway i Henningsvær fikk tilslaget på. De fikk 51,25 kr/kg for blåkveita.

Fikk 53,35 kr per kilo

Også kystbåten «Myrebas» fra Myre la fangsten ut på auksjon. 24,5 tonn blåkveite ble solgt til 53,35 kr/kg - også den til Gadus Norway i Henningsvær.

Ifølge Råfisklaget var snittprisen for blåkveite (rund) sist uke på 46,14 kr/kg.