KRISE: – Kvotekuttet for reker vil ramme driftsgrunnlaget for kystrekefisket i sør hardt, og vil ha negative effekter for hele verdikjeden, skriver Fiskarlaget etter dagens møte med departementet.

Møttes i dag: – Dramatisk for rekefisket i sør

– Den kraftige reduksjonen av rekekvoten i Nordsjøen og Skagerrak er dramatisk for fiskerne og hele fiskerinæringa langs kysten av Skagerrak og Oslofjorden. Vi har i møte med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet understreket den svært alvorlige situasjonen, og at det er behov for tiltak, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag.

Publisert Sist oppdatert

Norges Fiskarlag har tirsdag 18. juli hatt møte med politisk ledelse ved statssekretær Vidar Ulriksen. Det skriver de i en pressemelding.

– Alvorlig for rekeflåten

Møtet kom i stand med bakgrunn i den alvorlige situasjonen for rekeflåten. Tidligere i sommer kom det en ny bestandsvurdering fra Det internasjonale havforskningsrådet, og den nye beregningsmodellen gir en lavere vurdering av bestanden enn tidligere.

– Norske fiskerier er basert på god og kunnskapsbasert forvaltning. Samtidig finner vi grunn til å etterlyse en grundigere gjennomgang av den nye modellen for beregningen av rekebestanden, sier Kåre Heggebø.

Kvotekuttet for reker vil ramme driftsgrunnlaget for kystrekefisket i sør hardt, og vil ha negative effekter for hele verdikjeden, skriver de.a

Vil finne løsninger

 Fiskarlaget mener det er nødvendig å sette inn tiltak for at rekefiskerne skal klare seg gjennom en krevende periode.

– Det kan være flere tiltak som er aktuelle, og det var nyttig at vi fikk drøftet alternativene. Vi er glade for at politisk ledelse ser den vanskelige situasjonen for rekenæringa, og at de signaliserer en klar vilje til å finne løsninger. Det er behov for både kortsiktige og langsiktige tiltak, og vi har avtalt et nytt møte med fiskeri- og havministeren tidlig i august, sier Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

I møtet med politisk ledelse stilte Norges Fiskarlag med Kåre Heggebø, Sverre Johansen, Lennart Danielsen, Jan H. Bredsand og Erlend Grimsrud.