DELER HAVET: Tiltakene trer i kraft så snart Fiskeridirektoratet gjennomfører forskriftsendringen, opplyser Fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran (Ap).

Deler havet nord for 62 grader midlertidig for alle over 21 meter

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak for alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 N i tidligere Finnmark fylke.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Fiskeridepartementet.

– Det ble gitt forlenget høringsfrist i første del av høringssaken om kysttorsk og havdeling etter anmodning fra flere aktører.

Fiskeridirektoratet jobber fortsatt med oppsummering av høringen, og har ikke oversendt sine vurderinger til departementet enda.

– Jeg forstår at mange er utålmodig og ønsker at det innføres tiltak, men her handler det om å ta ting i riktig rekkefølge. Vi kan ikke forskuttere våre vurderinger før vi har fått sett nærmere på høringsinnspillene. Jeg har derfor besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak i tidligere Finnmark fylke, der alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap må fiske utenfor grunnlinjen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Tiltakene trer i kraft så snart Fiskeridirektoratet gjennomfører forskriftsendringen, opplyses det.