AVTALE: Den russiske tråleren «Nord Vest» i havn i Kirkenes ved en tidligere anledning. Bilde for illustrasjon.

Dato for torskeforhandlingene med Russland for neste år er satt

Vil norsk-russisk fiskerikommisjon følge anbefalingene om nedgang i torskekvotene?

Publisert Sist oppdatert

– Torskebestanden i Barentshavet har avtatt siden 2013 og er nå under langtidsgjennomsnittet. Dette skyldes hovedsakelig at rekrutteringen til bestanden er under middels, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Bjarte Bogstad til Kystmagasinet.

Laveste bestand siden 2008

Forskerne har slått fast at gytebestanden av torsk er på rundt 700 000 tonn.

Det er det laveste siden 2008, og langt unna toppåret 2013 da bestanden ble anslått til ca 2,2 millioner tonn. 

Forskerne mener det ikke bør fiskes mer enn 453 427 tonn i 2024. Det er 20 prosent mindre enn kvoten og rådet i 2023. Også for 2022 og 2023 var reduksjonen på 20 prosent fra året før.

Bjarte Bogstad hos Havforskningsinstituttet.

Møtes digitalt i år

Kvoterådet for torsk i Barentshavet for 2024 ble lagt fram i juni 2023, og er på 453 427 tonn - som er en nedgang på 20 prosent. Forvaltningsregelen på maks 20 prosent nedgang skal sikre noenlunde stabilitet for fiskerne, men uten å gå på bekostning av et bærekraftig, langsiktig fiskeri. En kvote på 453 427 tonn vil være den laveste siden 2008. 

Norsk-russisk fiskerikommisjon, som i år møtes digitalt 16.-20. oktober, har de senere år fulgt forskernes kvoteråd.