Den importerte trålere skal fiske etter rødåte i et opplegg hvor to trålere fisker sammen.
Den importerte trålere skal fiske etter rødåte i et opplegg hvor to trålere fisker sammen.

Importert utenlandsk tråler skal fiske rødåtefiske

Nordnesgruppen satser nå på å utvikle nye fiskerier med to fartøyer, deriblant en eldre tråler de har importert fra Danmark. Planene omfatter tråling etter rødåte og mesopelagisk fisk. Fisket skjer i samarbeid med «Forløftet», et prosjekt der både Bellona, Sintef Ocean og Sjømat Norge deltar.

Publisert Sist oppdatert

Nordnesgruppen på Valderøya utenfor Ålesund, har kjøpt en tidligere dansk industrifisktråler. Fartøyet skal ifølge en epost de har sendt til Fiskeridirektoratet, inngå i satsningen til Nordnes AS i rødåtefiskeriet.

Rødåte og mesopelagisk fisk

– Vi utvikler en ny høstingsteknologi mot mesopelagisk og rødåte fiskeri. Dette skal vi gjør i samarbeid med «Forløftet» (ledet av Bellona og Sjømat Norge, der vi er samarbeidspartner) og i et stort prosjekt som går under ledelse av Sintef Ocean «SFI Harvest».

Vi avventer nå endelig beslutning fra hovedstyret i Innovasjon Norge vedrørende «tobåts løsning i høsting etter rødåte», et stort FOU prosjekt vi har søkt om i lag forprodusentene og oppdrettsnæringen, for å øke den marine ingrediensen i foret til oppdrett, skriver Tormund Grimstad i Nordnes.

Samarbeid mot Bellona

«Forløftet» som han skriver dette er en del om, skal nok være «Råvareløftet». Dette er en samarbeidsplattform, etablert av Miljøstiftelsen Bellona, Sjømat Norge, Aker Biomarine, BioMar, Calanus, Cargill, Hordafor, Skretting og Mowi.

I forbindelse med etableringen av «Råvareløftet» ble hensikten forklart slik: «Gjennom lanseringen av initiativet «Råvareløftet» ønsker partnerne å akselerere utviklingen av nye råvarer til fiskefôr.

Målet er at den nye satsingen skal bidra til store kutt i klimagassutslipp, skape nye norske arbeidsplasser og videreutvikle havbruksnæringen.»

Lavest mulig kost

«Frederikke R» ble brukt til transport av organisk avfall og biprodukter før hun ble kjøpt av Nordnes-konsernet.
«Frederikke R» ble brukt til transport av organisk avfall og biprodukter før hun ble kjøpt av Nordnes-konsernet.

Nordnes ønsket å skaffe et fartøy nummer to, og til det de beskriver som en lavest mulig kostnad. Valget falt på danske «Frederikke R». Dette er en 43,31 meter lang, 9,60 meter bred industrifisktråler. Fartøyet ble først solgt sammen med kvoter til et svensk kontrollert dansk rederi i 2019.

Den svenske rederen som også eier den store pelagiske tråleren «Themis» tok i praksis over kvotene, før han etter kort tid solgt det videre til Biomasse.dk. De skiftet navnet fra «Jette Kristine» til «Frederikke R». Men etter ett år tid, så ble den tidligere tråleren solgt videre til Nordnes.

Ifølge skipsmegleren Atlantic Shipping i København, som formidlet salget, er fartøyet utstyrt med en BHP Alpha som yter 1080 kW. Denne bli installert ved Thyborøn Skibs- og Motor i 2006. Den er også utstyrt med to trålvinsjer, tre nettromler og to fiskepumper.

Skal skifte ut «Grimm»

Planen er at fartøyet skal erstatte «Grimm» som eies av KBH Shellfish Solution. Først skal rødåtekvoten aktiviseres, og deretter blir «Grimm» skiftet ut med «Frederikke R». KBH Shellfish Soltuins har neppe økonomisk ryggrad til å kjøpe et annet fartøy, men de sitter på en begrenset rødåtekonsesjon.

I fartøyet «Grimm» har Nordnes sitt datterselskap Torg Invest AS en pant på 2,5 millioner kroner. Det er Torg Invest AS som står registrert som eier av «Frederikke R», hvor også de tidligere eierne Biomasse.dk står registrert med en pant på to millioner danske kroner (2,9 millioner norske kroner.

Rederiet Nordnes har tre fiskerfartøyer. Det ene er den 75,5 meter lange tråleren Nordstar. Denne har to rødåterettigheter, - «rødåtetillatelse» og «avgrenset rødåtetillatelse».