VINNERLODD: Nye «Meløyfjord» er ett av fartøyene som er trukket ut til å være med på den første utseilingen til loddefisket i Barentshavet.

Loddtrekningen i loddelotteriet for kystgruppen er klart. Disse er med:

Fiskeridirektoratet har gjennomført loddtrekning i kystgruppen for deltakelse i loddefisket i Barentshavet. I første omgang kan 19 fartøy melde utseiling.

Publisert Sist oppdatert

På bakgrunn av loddtrekningen er det fastsatt utseilingsrekkefølge for kystgruppen, og i første omgang kan 19 fartøy melde utseiling.

Må melde fra snarest

Fartøy som ikke ønsker eller har mulighet til å delta, må snarest mulig skriftlig melde fra om dette til Norges Sildesalgslag, slik at tilbudet kan gå til neste fartøy på listen.

– Utseilingsordningen administreres av Norges Sildesalgslag og ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til dem.

Fartøy som melder utseiling i kystgruppen tildeles en maksimalkvote på 300 tonn lodde.

Ifølge oversikt sendt Fiskeridirektoratet fra Norges Sildesalgslag 11. januar 2023 har 104 fartøy meldt seg til deltakelse i kystfartøygruppens loddefiske i Barentshavet i 2023.

– Flere påmeldt enn hensiktsmessig

Det er påmeldt flere fartøy enn en hensiktsmessig avvikling av fisket tilsier. Fiskeridirektoratet har derfor besluttet å begrense deltagelsen ved loddtrekning, jf. forskrift 21. desember 2021 nr. 2471 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2023 § 11.Fiskeridirektoratet har i dag, 13. januar 2023, foretatt loddtrekning blant kystfartøyene på grunnlag av påmeldingslisten. Fiskeridirektoratet legger til grunn at påmeldte fartøy selv har ansvaret for å overholde gjeldende vilkår for å kunne delta i kystgruppen jf. forskrift 21. desember 2022 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2023 (deltakerforskriften), herunder § 6 (begrensninger i hvem som kan delta i åpen gruppe), § 45 (vilkår for å delta i åpen gruppe), § 53 (leiefartøy) samt øvrig regelverk.

Alle påmeldte med i trekningen

Dette betyr at alle påmeldte fartøy har inngått i loddtrekningen, og at fartøy som ikke oppfyller vilkårene for å kunne delta i kystgruppen dermed vil kunne stå oppført i utseilingsrekkefølgen. Dersom fartøy ikke tilfredsstiller regelverket, må fartøyene trekke seg fra listen.m

Fiskeridirektoratet vil vise til at alle fartøy som tilfredsstilte deltakervilkårene kunne melde seg på til dette fisket, uavhengig av om eier har flere fartøy. Det presiseres imidlertid at eier bare kan delta med ett fartøy jf. § 6 (begrensninger i hvem som kan delta i åpen gruppe) i deltakerforskriften.

Dette er utseilingslisten per 13. jan 2023:

NAVN: REGM: RKAL:

1 Einarson TF-0244-SE LELQ

2 Buefjord SF-0045-A LLND

3 Meløyfjord N -0510-ME LFYY

4 Skulbaren T -0111-T JWLH

5 NYBYGG SF69SU BARSTEIN VL-9001-SU LK7148

6 Lurøybas N -0114-L JWVR

7 Reinefangst N -0086-MS LMEC

8 Vikanøy N -0210-BØ LFXX

9 Andopsværing F -0043-BD LLHL

10 Liaholm M -0011-AV LMDJ

11 Stødig TF-0234-T LHAP

12 Thea Elise ( Leiefartøy) N -0530-MS LIKQ

13 Piraja VA-0095-K LMTJ

14 Sille Marie Senior VA-0110-S LCPE

15 Spjæringen Ø -0300-H LLQX

16 Fiskøy N -0067-HR LIOL

17 Sørøyfisk M -0015-A LLGS

18 Kamilla Grande N -0050-Ø JWLM

19 Saga Polaris N -0108-V LLYL20 Johan Berg N -0145-VR LLWT

21 Slettholmen N -0118-L LAVF

22 Anna-Sofie N -0019-MS LICN

23 Trondskjær T -0200-LK LFBC

24 Tunfisk H -0180-K LLWG

25 Arnøytind Senior T -0008-S LJZH

26 Sævar jr M -0200-M LLVN

27 Birgerson T -0052-T LCRI

28 Skolmen N -0025-VV LJOB

29 Nordsild TF-0003-I JXVM

30 Hovden Viking SF-0002-S LEYN

31 Ida Amalie N -0300-F LLLD

32 Asbjørn Selsbane T -0042-T LDGP

33 Støttfjord N -0100-B LDXP

34 Monsun AG-0003-K LGPO

35 Julie Pauline TF-0066-BD LGAS

36 Leander N -0220-Ø 3YCU

37 Barholm VL-0025-ØN LIQO

38 Vikafjord H -0019-B LCDZ

39 Brattskjær TR-0346-ND 3YKA

40 Storstein TR-0096-AA LH3009

41 Nygård Senior N -0228-F LMKD

42 Risvær N -0300-V LH2446

43 Sjøglans AG-0014-K LIZI

44 Båragutt T -0100-T JXPQ

45 NYBYGG N138Ø MOSKEN N -9004-Ø

46 Rowenta II N -0666-VV LJBC

47 Marie M -0008-M LMCW

48 Thea Elise N -0530-MS LIKQ

49 Nordhavet T -0001-I LEPQ

50 Sørbøen M -0350-SM JWQY

51 Edna Synnøve TR-0018-F LCGV

52 Orfjord M -0008-AV LDAA

53 Krossøy H -0017-BN 3YMI

54 Knut Olav N -0003-V LESF

55 Dypfjord F -0010-B LJWE

56 Anne K N -0033-V LGIF

57 Runing M -0121-A JWQZ

58 NYBYGG H5FJ STORDING VL-9001-SD

59 Arnøyfjord TR-0030-ND LMCE

60 Kapella TF-0053-SA LH4387

61 Lise Beate TF-0100-SE LDQN

62 Harto M -0061-SØ JWPS

63 Radek H -0002-AV LNXT

64 Vestbris VL-0050-G LCJG

65 Trio N -0216-VR LHYD

66 Hargo VL-0063-AV LLAS

67 Vårheim N -0250-Ø LNYZ

68 Bøen R -0051-SD 3YUG

69 Silver Bay H -0095-B LIHW

70 Sulebas SF-0100-SU LECW

71 Einar Erlend N -0025-ME LDHW

72 Nystrøm M -0050-MD 3YQP

73 Lofotodden II N -0036-MS LHXQ

74 Skår Senior M -0200-HØ LGGL

75 Bakkeværing TR-0035-ND LLLI

76 Ole Oskar N -0107-V LNQL

77 Benjaco VL-0051-K

78 Atløy Viking VL-0055-A LJSY

79 Sjonglør SF-0051-SU LFEP

80 Sulavåg TR-0020-ND LJQQ

81 Emma M -0108-MD LALD

82 Polarfangst N -0131-ME LJFG

83 Myrebas N -0169-Ø LLKK

84 Straumbas R -0020-V LEWL

85 Sjarmør VL-0184-SU LJZO

86 Rowenta N -0003-VV LFGX

87 Segla T -0050-LK LLZL

88 Gunnar K N -0346-Ø LEPP

89 Skagøysund T -0023-T LMUR

90 Albacore SF-0003-A LADH

91 Sjohav H -0260-K LMMF

92 Vestøy M -0064-MD LCSR

93 Olagutt N -0007-SO LLRW

94 Hillersøy SF-0246-A LJWW

95 Hepsøhav ST-0001-O LARU

96 Jens Kristian F -0086-A LERB

97 Quo Vadis R -0150-K LHRZ

98 Flipper VL-0050-AV LJTV

99 Orskjær M -0174-AV LLVA

100 Bluefin SF-0012-F LLAV

101 Brusøyskjær TR-0400-V LFTO

102 Voldnes F -0080-M LKUB

103 Storegg M -0345-A LLLP

104 Topas M -0100-G LHRX