Årsregnskap 2022:

FISKER GODT: «Granit» er Norges største fabrikktråler for hvitfisk og ble bygget ved Tersan Shipyard i Tyrkia i 2017.

Solid økning i driftsinntektene i fjor

Halstensen Granit AS økte driftsinntektene med nesten 70 millioner i fjor, viser regnskapstallene.

Publisert Sist oppdatert

Austevoll-selskapet hadde i regnskapsåret 2022 driftsinntekter på 286 millioner kroner, opp fra 218 millioner året før. Det er de høyeste driftsinntektene selskapet har notert i perioden 2013-2022.

Økte kostnader

Driftsresultatet ble imidlertid det samme som i 2021, 27 millioner kroner, noe som skyldes at selskapet i 2022 hadde en kraft økning i lønn og andre kostnader. Dermed ble resultat før skatt 10,8 millioner, mot 16,5 millioner i 2021. Det endelige årsresultatet på 8,3 millioner kroner gikk nesten i sin helhet i konsernbidrag på 7,1 millioner. Selskapet har en konservativ utbyttepolitikk, og har bare tatt utbytte ett av de siste 10 driftsårene, med 117 millioner i 2019.

Familieeid rederi

Daglig leder og styreleder er Inge Andreas Halstensen. Halstensen Granit AS er i sin helhet eid av Halstensen Holding AS, som igjen eies av Halstensen Invest AS med 67 prosent og Asti Holding AS med 33 prosent. Eierskapet ligger i hovedsak til slutt hos Christian Halstensen, Asle Halstensen og Inge Andreas Halstensen gjennom sine respektive selskaper som utgjør Halstensen Invest AS.