Årsregnskap 2022: 

EFFEKTIVE: Aktiviteten til trålerne er organisert i rederiet Prestfjord, der de fisker ca. 23.000 tonn fisk i året som landes ved deres anlegg på Holmen i Vesterålen.

Prestfjord AS på vei mot milliarden

På tre år har selskapet doblet driftsinntektene og nesten tredoblet resultatet.

Publisert Sist oppdatert

Rederiet Prestfjord AS er en del av Holmøy-konsernet og ble etablert på Myre i Øksnes i 1972 som partsrederi og ble drevet under forskjellige navn og eierskap fram til selskapet Prestfjord AS ble stiftet av Ola Helge Holmøy i 2001. Selskapet har driftet forskjellige fartøy opp gjennom årene, og har aktivt arbeidet for å full strukturere sine trålere.

23.000 tonn i året

Selskapet drifter i dag frysetrålerne Sunderøy, Prestfjord, Holmøy og Langøy, med 180 helårlige arbeidsplasser. Aktiviteten til trålerne er organisert i rederiet Prestfjord, der vdefisker ca. 23.000 tonn fisk i året som landes ved sitt anlegg på Holmen i Vesterålen.

Godt år

Regnskapet for 2022 er hyggelig lesning. Driftsinntektene økte fra 711 millioner i 2021 til 904 millioner i 2022, og dette er rekord i perioden 2013-2022. Resultatet før skatt er på 192,1 millioner, og er det nest beste resultatet noensinne, bare toppet av regnskapsåret 2019 – da tilsvarende tall var 234,8 millioner kroner. Aksjonærene tok utbytte med beskjedne 3,1 millioner kroner, mens man til sammenligning tok ut 52 og 30 millioner i 2021 og 2018.

Holmøy Holdning

Aksjene i Prestfjord AS er i all hovedsak eid av Holmøy Holding AS med sine 91,6 prosent, mens resten er spredt på mindre aksjeposter. Daglig leder er Knut Roald Holmøy og styrets leder er Eirik Sørdahl.